Engures novads

Engures novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta apspriešanas sanāksme03-09-2019

9. septembrī, pl. 11.00 – 13.00. Engures novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta apspriešanas sanāksme ar kaimiņu pašvaldībām un Rīgas plānošanas reģionu. Sanākmes vieta: Engures novada dome, Jaunā iela 9, Smārde.

DARBA KĀRTĪBA
11.00 Sanāksmes atklāšana
Gundars Važa, Engures novada domes priekšsēdētājs
Rūdolfs Cimdiņš, RPR Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs

11.10 Engures novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam projekts
 Gatis Pāvils, konsultants - attīstības programmas izstrādātājs 
11.30 Rīgas plānošanas reģiona attīstības redzējums un attīstības programmas projekta izvērtējums
Sabīne Zāģere, RPR Telpiskās plānošanas speciāliste
 
12.00 Engures novada kaimiņu pašvaldību komentāri un diskusija
Engures novads Rīgas plānošanas reģionā
/ īpašā loma, specializācija, vajadzības / 
Sadarbība ar citām pašvaldībām un plānošanas reģionu 
/ sadarbības intereses, virzieni, kopīgo interešu projekti /
 

<< Atpakaļ