Engures novads

Engures novada domes Sociālā dienesta paziņojums13-03-2020

Informācija iedzīvotājiem: Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, mainās Engures novada domes Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas dienas un laiki: Pirmdien no 13.00-17.00 un trešdien no 8.00-12.00.

Atturēties no saskarsmes kontakta, vajadzības gadījumā sazināties telefoniski, strādājam attālināti. Jebkurā neskaidrību gadījumā zvanīt:
 
Soc. darbinieki Engurē:
Sociālā darbiniece Valda Kolma
Tālr. 26640102 valdakolma@inbox.lv
Sociālā darbiniece Maiga Garoza
tālr.: 24207285 maigagaroza54@inbox.lv
 
Soc. darbiniecki Smārdē:
Engures novada domes Sociālā dienesta vadītājas vietniece, Cilda Rozenvalde
tālrunis: 63192221,22810310 cilda.rozenvalde@enguresnovads.lv
Sociālā darbiniece Inese Jaunkļaviņa
tālr. 63192020, 29165232 inese.jaunklavina@enguresnovads.lv
 
Soc. darbiniece Lapmežciemā:
Sekretāre – lietvede Sandra Krūmiņa
Tālr. 29900813 sandra.krumina@lapmezciems.lv
 

<< Atpakaļ