Engures novads

Engures novada Sociālā dienesta paziņojums14-11-2019

Saskaņā ar Engures novada domes 2011. gada 15. marta saistošo noteikumu Nr.5 "Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā" :

1. Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu ir 30.00 EUR apmērā un tas tiks izmaksāts no 7.-30.novembrim katras personas pamata dzīvesvietā,  pabalstu  pārskaitot uz katras personas bankas kontu vai izmaksājot kasē.
2. Vienreizējs pabalsts pensijas vecuma personām, vecākām par 80 gadiem, atzīmējot Ziemassvētkus ir 30.00 EUR apmērā un tiks izmaksāts no 9. - 30.decembrim katras personas pamata dzīvesvietā,  pabalstu  pārskaitot uz katras personas bankas kontu vai izmaksājot kasē.
3. Vienreizējs pabalsts ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērni, atzīmējot Ziemassvētkus ir 30.00 EUR apmērā par katru bērnu un tiks izmaksāts no 9. - 30.decembrim katras personas pamata dzīvesvietā,  pabalstu  pārskaitot uz katras personas bankas kontu vai izmaksājot kasē.
Pabalsts tiek piešķirts, nepieprasot iesniegumu un neizvērtējot ienākumus. 
 
Lūdzam visas personas, kuras to vēl nav izdarījušas,  informēt sociālo dienestu par konta numuru, kurā pabalstu pārskaitīt.
 
Anita Jonāne
Engures novada domes
Sociālā dienesta vadītāja
mob.27052262
 

<< Atpakaļ