Engures novads

Engures novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs martā organizēs izbraukuma dienas Engurē un Lapmežciemā!02-03-2018

Engures novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk VPVKAC) marta mēnesī organizēs izbraukuma dienas VPVKAC pakalpojuma sniegšanai pagastu pārvaldēs, lai sniegtu informāciju un konsultētu apmeklētājus par Valsts iestāžu pakalpojumiem, sniegtu praktisku palīdzību darbā ar datoru veicot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv (līdzi nepieciešami internetbankas vai ID piekļuves kodi).

Pieprasītākie valsts iestāžu pakalpojumi, ko var saņemt:
• VID pakalpojumi: gada ienākuma deklarācijas iesniegšana par iepriekšējiem trīs gadiem, algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana (klātienē, elektroniski VID EDS sistēmā).
• PLMP pakalpojumi: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, mani dati iedzīvotāju reģistrā, manā īpašumā deklarētās personas.
• LDC pakalpojumi: mājas (istabu) dzīvnieku reģistrācija.
• Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē.
2018.gada 21.martā no plkst.13.00-17.00 Engures bibliotēkas telpās, Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Engures novadā;
2018.gada 22.martā no plkst.13.00-17.00 Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.
Engures novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, 
LV-3129
 
DARBA LAIKS
Pirmdiena: 8:00 - 12:00, 12:45 - 18:00
Otrdiena: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Trešdiena: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Ceturtdiena: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Piektdiena: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
 
***
 
SVARĪGI!
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti. Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Tālrunis informācijai 66954864; e-pasts: 
smarde@pakalpojumucentri.lv 

<< Atpakaļ