Engures novads

Engures novads ceļā uz dabas pieejamību16-05-2019

21. maijā pl.14.00 Engurē notika gājēju tiltiņa ar skatu laukumu atklāšana. Tas ir viens no piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtojumiem Latvijas Zaļās kustības programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” ietvaros un nodrošina pieejamību veselības centram „Engure” un tālāk pludmalei cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ģimenēm ar bērniem ratiņos un sirmgalvjiem.

Engures pagasta pārvaldes vadītāja Baiba Pļaviņa sacīja, ka vislielākais prieks par to, ka mums izdodas vienu projektu likt kopā ar otru, jo šādi notiek lielās lietas, sākot ar mazu gabaliņu. Arī šeit šobrīd izveidots gājēju celiņš, tālāk būs auto stāvlaukums, nākotnē tiks iekārtota taka līdz pludmalei un arī pati pludmale, kopā tas viss veicina jūras pieejamību. Ar Baltijas jūras Aizsardzības fonda (BaltCF), Koalīcijas par tīru Baltiju (CCB) un Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu ir uzsākts darbs pie piekrastes kāpu objektu labiekārtošanas, lai tos sagatavotu atbilstoši dabas pieejamības jaunā sertifikāta “NaaC” standartiem un prasībām. 
 
Jānis Matulis biedrības „Latvijas Zaļā kustība” valdes priekšsēdētājs pateicās  pašvaldībai, par to, ka esam atvērti šāda veida projektam un, ka vēl viens piekrastes pleķītis ir sakārtots, un paredz, ka arī Engures pludmale nākotnē varētu tikt pie Zaļā karoga un dabas pieejamības sertifikāta.
 
Šīs pašas programmas ietvaros Engures novadā ir izveidoti arī divi pēc pieejamības izveidoti skatu laukumi kāpās – Engures pludmalē pie Veselības centra un Ķesterciema pludmalē.
 
Šosezon 4. jūnijā pirmo reizi dabas pieejamības sertifikātu “NaaC” un karogu saņems Engures pašvaldības Ķesterciema pludmale, kur ir nodrošināta pilnīga pieejamība jūras krastam, tai skaitā uzbūvēta jauna un moderna universālā tualete ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu,  projekta "Engures novada pludmaļu un tām pieguļošo teritoriju labiekārtošana" ietvaros.
 
Konkrētu Universālā dizaina principiem atbilstošu piekrastes publiskās infrastruktūras objektu labiekārtošana, zaļo universālo tualešu uzstādīšana un jaunā Dabas pieejamības sertifikāta – “NaaC“ ieviešana Latvijā, ir Latvijas Zaļās kustības galvenie uzdevumi nākošajam trīs gadu periodam. Šogad jau uzstādītas trīs zaļās universālās tualetes Ainažos, Mērsragā un Jūrkalnē.
 
Taka savieno Vecupes krastu ar veselības centra „Engure” teritoriju, kurā šobrīd turpinās būvdarbi projekta „Engures Dienas sociālā palīdzības centra energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros ar mērķi veikt energoefektivitātes paaugstināšanas darbus, lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.
 
Par to vai jaunā taka pilda savu funkciju pārliecinājās bijušais Engures pastnieks Indulis, kurš ar savu velosipēdu vienā laidā gan uzbrauca, gan nobrauca leja pa taku, kura atvieglo ceļu uzkāpt kāpā. Pārejot pāri Vecupītes tiltiņam ir izbūvēts arī skata laukums uz pašu vecupīti, kurā ir padomāts arī par makšķerniekiem, jo skatu laukuma mala upes pusē ir atklāta.

Ilze Steriņa
 
 
 
 

<< Atpakaļ