Engures novads

Engures pagastā notiks konkurss "Sakoptākā sēta" (nolikums)04-06-2014

Konkursa rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek Engures svētku (09.08.2014. pl.17.00 ) Auniņparka estrādē apbalvošanas koncerta laikā. Sk. nolikumu!

  
 
Engures novada Engures pagasta sakoptākā īpašuma vērtēšanas
 
NOLIKUMS
 
2014
 
 
Konkursa mērķis:
Veicināt Engures pagasta sakoptību un ainaviska kopskata veidošanu
 
 
Konkursā piedalās:
-          visas pagasta pakļautībā esošās iestādes
-          pagasta teritorijā esošie ražošanas uzņēmumi
-          pagastā esošie apkalpojoša rakstura uzņēmumi
-          konkursam pieteiktās individuālās un daudzdzīvokļu mājas
 
 
Konkursa uzdevums:
-          noskaidrot pagasta sakoptākās sētas Engurē, Bērzciemā, Ezerniekos, Ķesterciemā, Plieņciemā, Apšuciemā, Klapkalnciemā
 
 
Konkursa vērtēšana:
     Vērtēšanu veic konkursa vērtēšanas komisija
      Vērtēšana notiek 10 punktu sistēmā 10 kategorijās
- pieguļošās teritorijas, grāvmalas, žogmalas sakoptība u.t.t. –   1- 10
- skats no ielas, no ceļa
- pirmais iespaids, ieejot teritorijā (uzraksts, ieejas noformējums, karogs)
- teritorijas zonējums, lietošanas ērtums (dekoratīvā zona, atpūtas zona, saimnieciskā zona)
- celiņi, taciņas, laukumi (plānojums)
- zāliens (kvalitāte, sakoptība)
- augu stādījumi (kompozīcija)
- dekoratīvie elementi un arhitektūra
- saimniecības zona
- īpaši punkti un atzīmes, dārza savdabīgums
 
 
Apbalvošana un balvu fonds:
Atzinības raksts un balva
 
 
Nominācijas apbalvošanai:
-          sakoptākā pašvaldības iestāde
-          sakoptākais ražošanas uzņēmums
-          sakoptākās sētas
-          skaistākais daiļdārzs
 
Konkursa rezultātu paziņošana un apbalvošana notiek Engures svētku (09.08.2014. pl.17.00 ) Auniņparka estrādē apbalvošanas koncerta  laikā.

<< Atpakaļ