Engures novads

Engures pagasta senioru apvienības pasākumu plāns 2018. gadam07-12-2017

Engures pagasta senioru apvienība vēlas informēt par darbības plānu nākamajā gadā.

1. 6. janvārī piedalīties Engures novada senioriem rīkotajā “zvaigžņu dienas” ballē Šlokenbekas muižā.
 
2. Sākot ar 2018. g., katra mēneša pirmajā pirmdienā plkst. 14. 00 uz sanāksmi tiek aicināti visi pārstāvji no pagasta ciemiem , kā arī pārējie aktīvie seniori.
 
3. 4. maijā - “Baltā galdauta svētkos” piedalīties kultūras daļas organizētajos pasākumos.
 
4. Jūnija mēnesī senioru ekskursija uz Alūksni, pa ceļam apmeklējot tur esošās interesantās vietas. ( sponsorē pašvaldība).
 
5. Jūlija mēnesī piedalīties Piejūras senioru grupu festivālā “Pie jūras dzīve mana” Pāvilostā.
 
6. Augusta mēnesī organizēsim pensionāru sadraudzības grupu pasākumu Auniņparkā ( jau 13. gadu) sponsorē pašvaldība.
 
7. Septembra mēnesī ekskursija uz Ventspili “Zelta rudens sākums” ( sponsorē pašvaldība).
 
8. Oktobra mēnesī - 1. datumā- atzīmēsim Starptautisko veco ļaužu dienu, godināsim sava pagasta seniorus saviesīgā pasākumā.
 
9. Novembra mēnesī aktīvi piedalīsimies kultūras daļas rīkotajos Latvijas simtgades pasākumos.
10. 22. decembrī plkst .15.00 Engures pagasta senioru Ziemassvētku balle. (sponsorē pašvaldība)
 
Gada gaitā tiks organizētas tematiskas ekskursijas un tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem- gaidām priekšlikumus.
 
Pēc uzaicinājuma apmeklēsim arī sadraudzības grupu rīkotos pasākumus.
 
Piedalīsimies Latvijas Pensionāru Federācijas un Eiropas kustība Latvijā rīkotos seminārus Rīgā.
 
Sveiksim seniorus apaļajās dzīves jubilejās (sākot no 80 gadiem ).
 
Engures pagasta senioru apvienība
 
 

<< Atpakaļ