Engures novads

Engurnieku vīzija savai piekrastei.29-06-2021

“Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes attīstības stratēģija”, kas 2021.gada maijā iesniegts kā saistošs iedzīvotāju viedoklis Engures novada domei.

Aktualizējot un izzinot iespējas pilnveidot un attīstīt Engures piekrasti, NVO “Piekrastes Konvents” 2021. gada sākumā rosināja diskusijas par iedzīvotāju un pašvaldības redzējumu Engures piekrastes nākotnei. Diskusijas norisinājās starp dažādām interešu grupām - burātājiem, zvejniekiem, aktīvajiem sportistiem, uzņēmējiem un citiem iedzīvotājiem. Tāpat iedzīvotāju viedoklis pārrunāts ar pašvaldības pārstāvjiem. Projekts ir noslēdzies un interešu grupu idejas un domas apkopotas vienotā dokumentā - “Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes attīstības stratēģija”, kas 2021.gada maijā iesniegts kā saistošs iedzīvotāju viedoklis Engures novada domei.
Diskusijas un viedokļu apmaiņu veicām sākot ar 2021.gada janvāri, kad tikāmies ar Engures novada domes pārstāvjiem, lai saprastu pašreizējo situāciju - Saistošos noteikumus, kas regulē piekrastes teritorijas piejamību, piekrastes teritoriju īpašumtiesības, līdz šim veiktos labiekārtošanas darbus un nākotnes ieceres. Tāpat diskusijās iesaistījam Partnerības Laukiem un Jūrai un Tukuma Tūrisma informācijas centra pārstāvjus.
Pēc iepazīšanās ar pašreizējiem noteikumiem un ierobežojumiem, rosinājām diskusiju publiskajā telpā publicējot tiešsaistes anketu interešu grupām - burātājiem, zvejniekiem, sportistiem, uzņēmējiem un iedzīvotjiem. Skaidrojām pašreizējos piekrastes lietošanas noteikumus un taujājām pēc iedzīvotāju idejām Engures piekrastes nākotnes attīstībai. Anketu sagatavošanā un viedokļu uzklausīšanā tika piesaistīti moderatorus. Pēc anketēšanas interesentus aicinājām uz diskusijām, lai uzklausītu viedokli un idejas.
Rūpīgi analizējot iedzīvotāju viedokļus bija redzams, ka ir rodamas nepilnības pašreizējos Saistošajos notiekumos, kas ne vienmēr apmierina vietējos iedzīvotājus. Tāpat redzams, ka iedzīvotājiem ir skaidrs redzējums un idejas nākotnes piekrastes attīstībai un veicamajiem uzlabojumiem, lai atpūta pie jūras vasarā un nesezonā būtu patīkama visiem. Šī brīža situācijas izklāstu un iedzīvotāju viedokli par to apkopojām un publicējām dokumentā “Engures piekrastes teritorijas zonējums un izmantošanas ierobežojumi” ar pielikumiem, kasskaidro interešu grupu redzējumu uz esoājiem ierobežojumiem un apokopo idejas nākotnes attīstībai.
Ar dažādo iedzīvotāju un pašvaldības viedokli iepazinās arī moderatori, kas veidoja iedzīvotāju grupu diskusijas. Balstoties uz iedzīvotāju idejām tika izveidota aptauja, kas izplatīta iedzīvotāju vidū. Aptaujā apskatīti gan iespējamie labojumi Saistošajos noteikumos, gan vienkārši Engures piekrastes labiekārtošanas jautājumi, gan arī Engures piekrastes nākotnes attīstības redzējums iedzīvotāju acīm. Pēc aptaujas ineresentiem tiešsaistē organizētas tikšanās, lai kopīgi diskutētu par dažādajiem viedokļiem.
Iedzīvotāju viedokļi ir apkopoti vienotā dokumentā “Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes attīstības stratēģija”, kas publicēts un iesniegts Engures novada domei (dokuments reģistrēts EPP lietvedībā 18.05.2021 NR. 2-2/181), kā saistošs iedzīvotāju viedoklis tālākai piekrastes attīstībai.
Par veikto diskusiju un apkopotajiem viedokļiem kā arī projektā izstrādātajiem dokumentiem vairāk var uzzināt te - https://www.piekrasteskonvents.lv/piekraste.html Papildus informācija: Daina Dubra, piekraste@piekrasteskonvents.lv, tālr. 26565812. Šis ieraksts ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par saturu atbild biedrība “Piekrastes Konvents”
Youtube ievietots video projekta aktivitāšu skaidrošanai

<< Atpakaļ