Engures novads

FOTO: Engurē aizvadīta ikgadējā Zivsaimniecības konference28-11-2014

Piektdien, 28. novembrī, Engures Kultūras namā notika ikgadējā zivsaimniecības konference.

 Konferenci atklāja Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa un Ziemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš.
Visupirms konferencē uzmanība tika vērsta uz gaidāmo plānošanas periodu - Eiropas Komisijas pārstāvis Raimonds Vesers uzstājās ar prezentāciju "2014-2020: EJZF prioritātes un Rīcības programma Zivsaimniecības attīstībai". Turpinājumā N.Riekstiņš pastāstīja par EZF fonda ieguldījumu nozares attīstībā. Aivars Bērziņš runāja par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR aktualitātēm un ieguldījumu zivsaimniecības nozares attīstībā. LLKC vadītājs Mārtiņš Cimermanis pasvītroja Zivsaimniecības sadarbības tīkla atktivitātes un izaicinājumus nākamajā periodā. Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas nodaļas vadītāja Elita Benga runāja par Eiropas Zivsaimniecības fonda rīcības programmas 2007.-2014. gadam novērtēšanu, bet Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja Edīte Kubliņa prezentēja rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai. Konference noslēdzās ar Zemkopības ministra Jāņa Dūklava atbildēm uz publikas jautājumiem.
 

<< Atpakaļ