Engures novads

Ienākumu nodokļa atmaksa personām, kas strādājušas ārzemēs09-01-2014

Plānojat strādāt ārzemēs? Varbūt jau esat to darījuši? Neaizmirstiet pārbaudīt, vai jūs neesat pārmaksājuši ienākumu nodokli. Rūpējoties par savu iedzīvotāju labklājību, pašvaldība vēlas atgādināt, par šo, kā par vēl vienu no iespējām, kā varam savus naudas makus padarīt biezākus un gūt papildu ienākumus.

Lielākajā daļā gadījumu, par personām, kas pirmo reizi izbraukušas, lai strādātu ārzemēs, ienākumu nodokli pārmaksā, jo darba devēji nezina, kā likmi pareizi piemērot ienākumiem. Šos nodokļus ir iespējams atgriezt 3 – 6 nākamo finanšu gadu laikā, atkarībā no valsts, kurā jūs strādājāt.
 
Nodokļu atgriešana
Katra persona, kas strādā ārzemēs, saņem ienākumus un maksā ienākumu nodokli no saņemtajiem ienākumiem. Beidzoties taksācijas gadam, vai pabeidzot darbu un atstājot valsti, darbiniekam, šīs valsts nodokļu dienestā, ir tiesības iesniegt pieteikumu nodokļu atgriešanai. Pēc pieteikuma nodokļu atgriešanai aizpildīšanas, ārvalsts nodokļu dienesta darbinieki pārbaudīs personas iesniegtos datus un aprēķinās pārmaksāto ienākumu nodokļa summu. Ja apstiprināsies, ka notikusi nodokļa pārmaksa, persona saņems nodokļa atmaksu.
 
Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai saņemtu nodokļa atmaksu?
Visbiežāk ārvalstu nodokļu dienesti pieprasa šādus dokumentus un informāciju:
-          Pases vai identifikācijas kartes kopiju;
-          Dokumentus, kas apliecina ienākumus un nodokļu nomaksu, katrā no darba vietām valstī;
Tā var būt jūsu beidzamās nedēļas vai beidzamā mēneša algas aprēķina lapa vai dokuments, kuru ir izsniedzis darba devējs (piem., Lielbritānijā un Īrijā – forma P-45/P-60, Holandē – Jaaropgave, u.c.);
-          Darba devēja pie, kura strādājāt nosaukums un adrese;
-          Ārvalsts, kurā strādājāt sociālās apdrošināšanas numurs.
 
Nodokļu atgriešanas procesa ilgums
Būs nepieciešami 2 – 3 mēneši, lai pēc dokumentu nodokļu atgriešanai aizpildīšanas, saņemtu nodokļu atmaksu. Nodokļu atmaksas termiņš ir atkarīgs arī no tā, kādā veidā jūs iesniedzāt pieteikumu nodokļu atgriešanai: personīgi vai izmantojot profesionāļu palīdzību.
 
Naudas summa, kuru jūs varat atgūt
Atgriešanai iespējamā summa būs atkarīga no tā, cik ilgi jūs strādājāt, kādi bija ienākumi, kurā valstī jūs strādājāt, un no citiem apstākļiem. Saskaņā ar www.rttax.com/lv statistikas informāciju, vidējā atmaksas summa Latvijā ir aptuveni 380 Ls.
Procesa likumība?
Pamatojoties uz ārvalstī spēkā esošajiem likumiem, katram ir jāiesniedz nodokļu deklarācijas, bet nodokļu atmaksāšana ir daļa no ienākumu nodokļa deklarāciju iesniegšanas procesa. Nodokļu atmaksa ir likumīgs un dabisks process, tāpēc tam nebūs nekādas ietekmes uz jūsu darba iespējām ārzemēs.
 
Tiesības uz vecuma pabalstu / pensiju pēc tam, kad saņemta nodokļu atmaksa ārzemēs.
Jums būs tiesības saņemt ārzemēs vacuma pensiju, ja būsiet nostrādājis tur likumdošanā noteiktajam atbilstošu periodu, kā arī izpildījis pārējās prasības. Nodokļu atmaksai nav ietekmes uz vecuma pensiju. Pastāv divi galvenie nodokļu veidi: sociālie nodokļi un ienākumu nodokļi. Atgūt ir iespējams vienīgi pārmaksāto ienākumu nodokli. Tādejādi, jūsu sociālās garantijas – vecuma pensija vai pabalsti netiks skarti. Ienākuma nodokļa atmaksa nekādā veidā nav saistīta ar sociālajiem pabalstiem un garantijām.
 
Nodokļi Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā
Latvijā jums nav jāmaksā nekas, jo nodokļi jau ir samaksāti ārvalstī. Latvija ir noslēgusi līgumus par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ar daudzām valstīm, tāpēc Latvijas iedzīvotājiem, kas maksā nodokļus ārvalstīs, nav jāmaksā nekādi papildu nodokļi.
Vienlaikus atmaksātā nodokļu nauda, tomēr, dos papildu ienākumus arī Latvijas un pašvaldības ekonomikām, jo saņemto naudas summu jūs visticamāk iztērēsiet par pakalpojumiem un precēm, kuru sniedzēji  vai izplatītāji, savukārt, nomaksās pievienotās vērtības un ienākumu nodokļus šeit Latvijā.
 
Neatstājiet savu naudu ārzemēs! 
 
Aicinām iedzīvotājus sadarboties ar nodokļu atgriešanas kompānijām.

<< Atpakaļ