Engures novads

Iespēja apmeklēt semināru “Piekrastes un kāpu ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana”06-09-2018

13. septembrī, Engures saieta namā, Jūras ielā 114 no pl. 9.00 visi laipni aicināti uz semināru "Piekrastes un kāpu ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana".

Seminārs notiek ELFLA  starptautiskā sadarbības projekta “Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana ietvaros”;
Darba valoda: angļu, seminārā piedalās projekta partneri no Somijas, Igaunijas, Ziemeļīrijas;
Seminārs ir bez maksas.
 
Dalību semināram pieteikt pa e-pastu: ilze.turka@plj.lv vai tel.:29528441 līdz 11.09.2018
 
 
 
Darba kārtība:
 

9:00 -9:30

Ierašanās, rīta kafija

9:30-9:40

Semināra atklāšana, informācija par starptautisko sadarbības projektu “Piekrastes un kāpu apsaimniekošana un izmantošana”

BDR “Partnerība laukiem un jūrai” vadītāja Ilze Turka

9:40-10:10

Jūras aļģu sanesumu izvērtēšana Latvijas piekrastē

BDR “Baltijas krasti” projektu vadītāja Līga Brūniņa, Aija Peršēvica

10:10-10:40

Piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana no vides aizsardzības viedokļa

Kārlis Lapiņš DAP Pierīgas reģionālās administrācijas vecākais valsts vides inspektors

10:40-11:10

Latvijā izskaloto jūras aļģu sastāvs, iespējamie izmantošanas veidi saimnieciskajā darbībā

Iluta Skrūskalne, SIA Algoritms vadītāja, jūras aļģu pārstrādes eksperts

11:10-11:40

Pašvaldības ieguldījums pludmaļu apsaimniekošanā. Vaiva Ostrovska, Engures pašvaldības projektu vadītāja

11:50-13:30

Izbraukšana uz Engures ezera dabas parku (tiks nodrošināts autobuss)

Engures ezera dabas parka pieredze ar niedrēm aizaugušu teritoriju apsaimniekošanā. Roberts Šiliņš, Engures DP vadītājs

13:40-13:55

Peldoša laipa uz pontoniem Bērzciemā jūrā pie Mazās kaijas

14:30

Pusdienas Šlokenbekas muižā

15:30

Erozijas ietekme un tās ierobežošanas piemēri Engures piekrastē

16:00

Atgriešanās Engurē
 
  
 
 

<< Atpakaļ