Engures novads

Ieva Krūmiņa - novada fotokonkursa uzvarētāja!24-11-2014

Pēc rūpīgas bilžu izvērtēšanas un garām diskusijām Engures novada Dome ir noskaidrojusi fotokonkursa „Engures novads – novads, kurā strādājam un dzīvojam” laureātus. 1. vieta - Ieva Krūmiņa, 2. vieta - Sandris Rabkevičs, 3. vieta - Andris Jermuts, saņemot naudas balvas attiecīgi 100 eiro, 60 eiro un 40 eiro. Visi pārējie fotokonkursa dalībnieki saņems topošo Engures novada kalendāru un pārsteiguma balvu.

Šogad fotokonkursā iesaistījās 19 autori, kuri kopumā iesūtīja 213 attēlus.
 
Attēlu izvērtēšanas gaitā iezīmējās četri favorīti - Krūmiņa, Rabkevičs, Jermuts, kā arī Krista Valaine, kurai šoreiz nedaudz pietrūka līdz pirmajam trijniekam.
 
Jāpiezīmē, šobrīd top jaunais Engures novada Domes kalendārs, un tajā būs piecas Ievas Krūmiņas uzņemtās fotogrāfijas, trīs - Sandra Rabkeviča fotogrāfijas, divas - Andra Jermuta fotogrāfijas, kā arī pa vienam Kristas Valaines un Oskara Stulberga uzņemtajam attēlam.
 
Dalībniekus plānojam apbalvot decembra otrajā pusē!
 
Paldies visiem dalībniekiem!
 
Attēlā: Ievas Krūmiņas foto, dzērvju bari Smārdē. Ļoti zīmīgs foto, kurā varam redzēt Engures novada ģerboņa galveno simbolu.
 
 

<< Atpakaļ