Engures novads

In Memoriam - Jānis Kārkliņš 02.02.1946 - 04.03.201905-03-2019

2019. gada 4. marta rīts uzausa ar skumju vēsti, pēc ilgstošas slimības mūžībā devies izcils zivrūpniecības nozares profesionālis, sabiedriski aktīvs Engures pagasta iedzīvotājs un mecenāts Jānis Kārkliņš.

Jānis Kārkliņš dzimis Strazdes pagastā, skolas gaitas aizvadījis Talsos. Mūža profesiju ieguvis, mācoties Kaļiņingradas zivrūpniecības tehnikumā, apgūstot zivrūpniecības tehnologa specialitāti. Šajā specialitātē uz zvejas flotes kuģiem arī nostrādāti daudzi gadi. 
 
1986. gada martā Jāņa Kārkliņa darba gaitas atveda uz Enguri, kur viņš sāka strādāt par z/k Padomju Zvejnieks zivju apstrādes kompleksa vadītāju un viņa vadībā tika realizēta vērienīga zivju apstrādes kompleksa rekonstrukcija. Bijušie kolēģi un darbinieki Jāni Kārkliņu atceras kā stingru un prasīgu vadītāju un, tajā pat laikā, viņam rūpēja padoto sociālās vajadzības, viņš rūpējās par saviem darbiniekiem, bija atsaucīgs, izpalīdzīgs, vienmēr atrada iespēju palīdzēt grūtos brīžos. Viņa vadībā privatizācijas vēju laikā tika radīts uzņēmums "Unda”- uzņēmums ar vārdu, veiksmīgu darbību un tradīcijām. Jānis Kārkliņš bija vadītājs ar lielo burtu, perfekti pārzināja situāciju uzņēmumā un nozarē, profesionāli veiksmīgi izveda uzņēmumu cauri krīzēm. “Unda” viņam bija kaut kas vairāk kā otrās mājas.  
 
Jānis Kārkliņš ir devis milzīgu ieguldījumu sabiedrībai kā mecenāts. Ne tikai veiksme un panākumi biznesā, bet viņa sirds nesavtīgi mudināja palīdzēt tiem, kuriem klājas grūtāk. SIA “Unda” viņa vadībā kā sociāli atbildīgs uzņēmums sponsorēja lielu daļu Engures pagasta pasākumu, apsveica labākos skolēnus un atbalstīja tālākām studijām, atbalstīja Engures bērnus ar īpašām vajadzībām, sporta un kultūras pasākumus, palīdzēja tiem, kuriem dzīvē nācies nokļūt grūtībās. Rūpes par līdzcilvēkiem ar katru gadu pārauga plašākā mērogā. Jānis Kārkliņš neaizmirsa ne savu pirmo skolu Strazdē, ne bijušos kolēģus no zvejas flotes, bija iesaistījies arī Vītolu fonda atbalstīšanā.   
 
Jānis Kārkliņš savā aizņemtībā centās atlicināt laiku arī ģimenei, bērniem un kuplajam mazbērnu pulciņam.
 
Ar patiesi dziļām skumjām sirdīs bijušajiem kolēģiem nākas uztvert Jāņa Kārkliņa aiziešanu mūžībā.  Arī visai Engures pagasta sabiedrībai tas ir milzīgs zaudējums.
 
Tieši tāds- stingrs un prasīgs, bet ar atvērtu sirdi, Jānis Kārkliņš paliks līdzcilvēku atmiņās un sirdīs.
 
Skumju brīdī esam kopā un izsakām visdziļāko līdzjūtību Jāņa Kārkliņa ģimenei.
 
Atvadīšanās no Jāņa Kārkliņa Engures kapličā 2019. gada 9. martā plkst.15.00.

Dziļā cieņā, bijušie Undas kolēģi

<< Atpakaļ