Engures novads

In Memoriam - Mārīte Bērziņa 07.02.1964.-18.11.2018.21-11-2018

Cilvēka dzīve ir kā gaismiņa, kura iedegas Dieva noteiktā laikā. Cita spīd gaiši un ilgi, cita iemirdzas, apžilbina un nodziest. Ir gaismiņas, kuras ne tikai spīd spoži jo spoži, bet izplata nebeidzamu mīlestību sev apkārt. Tās sadeg visātrāk, taču viņu dzīve nebeidzas ar izdzišanas brīdi. Tās savu gaismu un mīlestības siltumu ir atdevušas citiem, tā turpinot savu dzīvi jaunā ritējumā.

2018.gada 18. novembrī negaidīti un traģiski ir mirusi radoša, izcila Engures vidusskolas skolotāja Mārīte Bērziņa. Skolotāji esam zaudējuši sirds gudru, iejūtīgu, zinošu un atsaucīgu kolēģi un draugu, skolēni – prasmīgu, atbalstošu,  mīlētu skolotāju, ģimene – vismīļāko cilvēku pasaulē – mammu un vecmāmiņu.

Skolotājas Mārītes Bērziņas darba gaitas aizsākās Engures vidusskolā 1987. gada janvārī, būdama vēl  Latvijas Universitātes  Fizikas un matemātikas fakultātes 5.kursa studente. Kā var iepazīt un izzināt cilvēku? Ne apcerošās pārdomās, bet tikai darbībā. "Pamēģini izpildīt savu pienākumu un tu uzzināsi, kas tevī slēpjas." /J.V.Gēte/.  Skolotāja Mārīte savu sirdsdegsmi,  aizrautību, dzīvesprieku un gudrību ir dāvājusi savām septiņām audzināmajām klasēm, viņu vecākiem, saviem skolēniem matemātikas stundās, kolēģiem.

Skolotāja Mārīte savās mācību stundās virzījusi skolēnus domāt, meklēt kopsakarības, nepadoties pirmo grūtību priekšā, neveiksmes gadījumā atkal un atkal mudināja: ”Tu, vari!” Skolotāja vienmēr meklēja pieeju, jaunas metodes darbā ar skolēniem kuriem bija nepieciešams papildus atbalsts un palīdzība mācību procesā. Vadījusi metodisko darbu matemātikas un informātikas apguvē Engures vidusskolā. Labi rezultāti skolēniem ir bijuši matemātikas olimpiādēs gan novadā, gan valsts posmā. Engures vidusskolā skolotāja pieņēma jaunus izaicinājumus - četrus gadus vadīja nodarbības vidusskolēniem, kuri bija izvēlējušies apgūt profesionālās pilnveides programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, startējot programmā “Esi līderis!”, 2017./2018.m.g. apņēmās audzināt un matemātikas zinībās skolot sākumskolas 4. klasi, vadījusi skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus dažādās jomās, jo skolotājai pašai interesēja ne tikai matemātika, bet arī māksla, ekonomika, socioloģija. Vairākkārtīgi skolotāja Mārīte Bērziņa ir godalgota par izcilu pedagoģisko darbu ar Engures novada, Tukuma IP, valsts mēroga apbalvojumiem.

Rūpes par līdzcilvēkiem, grūtībās nonākušajiem ir aizpildījušas vairākas  desmitgades Mārītes Bērziņas dzīvē – sākot ar 1997. gadu, kad  aktīvi darbojās sabiedriskajā bērnu tiesību aizsardzības organizācijā Glābiet Bērnus. Desmit gadu garumā , kopā ar Engures labdarības aktīvistu grupu, sadarbojās ar labdarības koordinatori no Zviedrijas -  Lailas kundzi, domājot par palīdzību ģimenēm, vientuļiem, veciem cilvēkiem, svētku dāvanām. No 2011. – 2015. gadam bija atbildīga par zupas virtuves darbu Engurē. 

Dziesma ir pavadījusi Mārīti visu mūžu - agrāk ar Tukuma kultūras nama jaukto kori “Skandīne” dziedāts Dziesmu un deju svētkos,  kopā dziedāts ar kolēģiem Engures vidusskolas pasākumos, Engures katoļu draudzes ansamblī,  mājās, ģimenē.

Mārītes Bērziņas aizraušanās ir bijusi ceļošana, dziesma, deja, teātris, viņai vienmēr ir brīnišķīgi izdevies saprasties ar cilvēkiem, rast domubiedrus, draugus, jo viņa nesavtīgi dāvāja savu sirds siltumu ikvienam.

…tomēr vissvarīgākais Mārītei bija viņas ģimene, viņas bērnu Mārtiņa, Jāņa un Kristīnes ģimenes, mazbērni Tomass, Jēkabs, Gustavs un Valters.

Atvadīšanās no pāragri mūžībā aizsauktās Mārītes Bērziņas notiks sestdien, 24. novembrī pl. 14.30 no Engures kapličas. 

Atstājiet man gabaliņu debess
Vienmēr.
Tā debess ir mana
Ar visām gaismām- 
Mana no nakts līdz naktij,
Mana no dienas līdz dienai.
Uzsedziet to man virsū,
Un es celšos un iešu,
Pirms tam tikai atpūtīšos,
Tādu mazu mūžību.
 
/Egils Plaudis/
 

Engures vidusskolas kolektīvs
 

<< Atpakaļ