Engures novads

Informācija iedzīvotājiem: par materiālo pabalstu Ziemassvētkos21-11-2018

Atzīmējot Ziemassvētkus, saskaņā ar Engures novada domes 2011.gada 15.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā” II daļas 5.punkta 5.1. un 5.4.apakšpunktiem, Engures novada dome no 2018.gada 10.decembra izmaksā vienreizēju pabalstu EUR 30,00 apmērā.

 
 
Tiesības saņemt pašvaldības materiālo palīdzību ir:
  • Pensijas vecuma personām, vecākām par 80 gadiem, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Engures novadā, nepieprasot iesniegumu un neizvērtējot ienākumus.
  • Ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērni,kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Engures novadā, nepieprasot iesniegumu un neizvērtējot ienākumus (30 EUR par katru bērnu).
Pabalstu persona var saņemt pēc dzīvesvietas - katrā Engures novada pagasta pārvaldes kasē, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
 
Engures novada domes Sociālais dienests, uzziņām, mob.27052262
 

<< Atpakaļ