Engures novads

Informācija novada iedzīvotājiem07-11-2018

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, saskaņā ar Engures novada Domes 2011. gada 15. marta saistošo noteikumu Nr.5 “Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā” II nodaļas 5. punkta 5.3. un 5.5.apakšpunktiem, Engures novada Dome no 2018. gada 7. novembra līdz 30. novembrim izmaksā vienreizēju pabalstu.

Tiesības saņemt pašvaldības materiālo palīdzību ir:
 
- politiski represētām personām EUR 30,00 apmērā, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Engures novadā;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas darbiniekiem EUR 30,00 apmērā, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Engures novadā.
 
Pabalstu persona var saņemt Engures novada pagasta pārvaldes kasē pēc deklarētās dzīvesvietas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 
Vairāk informācijas zvanot pa tālr. 27052262 
Engures novada Sociālais dienests
 

<< Atpakaļ