Engures novads

IZSOLE: Lapmežciema pagasta pārvalde pārdod traktoru T-40AM25-10-2016

Lapmežciema pagasta pārvalde rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – traktoru T-40AM, valsts Nr. T4778LF, izlaiduma gads 1991., nosacītā cena EUR 820,00 (t.sk. PVN), nodrošinājums EUR 82,00, izsoles solis – EUR 30,00. Par traktora T-40AM apskates laiku un vietu var vienoties iepriekš sazinoties pa tālruni mob. 26177441 (pārvaldes vadītāja Dace Galandere).

Lai pieteiktos izsolei dalībniekam jāaizpilda iesniegums, (izsoles noteikumu pielikums Nr.1) Pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums EUR 82,00 apmērā Lapmežciema pagasta pārvaldes kontā:
 

Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: Lapmežciema pagasta pārvalde
Reģ.Nr.90000051167
Saņēmēja iestāde: AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X
budžeta konts: LV19UNLA0032011130610
 
 
Izsole notiks 2016.gada 21.novembrī plkst.11:30, Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lapmežciema pagasta pārvaldē pie sekretāres vai Lapmežciema pagasta pārvaldes interneta mājaslapā www.lapmezciems.lv , vai Engures novada domes interneta mājaslapā www.enguresnovads.lv. Informācija pa tālr. 26177441. Pieteikumus pieņems Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12:00 13.00 -17:00, līdz 2016.gada 21.novembrim plkst.11.30.
 

<< Atpakaļ