Engures novads

Jaunie reindžeri, iniciatīvā „Daru labu dabai”, atbrīvo no apauguma Kaņiera pilskalnu11-01-2019

Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar jaunajiem reindžeriem iniciatīvā „Daru labu dabai” aizvadītajā nedēļā turpināja pērn iesākto Kaņiera pilskalna apkārtnes sakopšanu, novācot teritorijā lieko koku un krūmu apaugumu.

Kā ziņo Dabas aizsardzības pārvalde, šī bija trešā talka ar mērķi izveidot labvēlīgākus augšanas apstākļus kadiķu audzēm Kaņiera pilskalna apkārtnē, ievērojami uzlabot redzamību no Kaņiera pilskalna skatu platformas, kā arī atjaunot Kaņiera pilskalna kā arheoloģiskā pieminekļa kādreizējo stāvokli, uzlabojot pilskalna vizuālo uztveramību.
 
Savulaik ap pilskalnu pletās pļavas, kas, gadiem ejot, pamazām aizauga ar kokiem un pamežu, ko patlaban ar vairāku talku palīdzību plānots likvidēt. Jau patlaban atsegts plašāks skatu uz Kaņiera ezeru, un, kad darbi būs pabeigti, pārmaiņas iepriecinās gan putnu vērotājus, gan citus dabas tūristus.
 
Talka bija viena no aktivitātēm, ko Pārvalde trim jauno reindžeru grupām no Ķemeru Nacionālā parka, Gaujas Nacionālā parka un Papes dabas parka bija sarūpējusi skolēnu ziemas brīvlaikā, lai jauniešus izglītotu par dabas aizsardzību. Šoreiz īpašas aktivitātes tika veltītas Ķemeru Nacionālā parka galvenajām bagātībām – ārstnieciskajām dūņām un sērūdeņiem. Jaunieši guva priekšstatu gan, kā un kur tās veidojas, gan kā tās veicinājušas savulaik tik populārā Ķemeru kūrorta izveidi un uzplaukumu.
 
Jaunieši devās ekskursijā gan uz vienu no Ķemeru purviem, kur sastopami sērūdeņi – Raganu purvu, gan Ķemeriem divām nozīmīgām iestādēm – kūrorta rehabilitācijas centru “Jaunķemeri” un viesnīcu “Park Hotel Ķemeri”. Savas zināšanas par kūrorta vēsturi jaunieši nostiprināja arī, piedaloties fotoorientēšanās uzdevumā, kā arī izspēlējot improvizētas ainiņas no Ķemeru kūrorta sadzīves dažādos laika posmos. Pasākuma laikā jaunieši varēja pārbaudīt savu erudīciju dabas jautājumos īpašā viktorīnā, savukārt savu radošumu – divās radošajās darbnīcās, ciemojoties Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrā.
 
Jaunie reindžeri ir starptautiska kustība, kuras mērķis ir caur daudzveidīgām praktiskām aktivitātēm un neformālo izglītību veicināt jauniešu izpratni un ieinteresētību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izzināšanā, dabas aizsardzībā, kā arī vietējo dabas un kultūrvēsturisko objektu saudzēšanā.  Latvijā patlaban darbojas četras jauno reindžeru grupas.
 
Jauno reindžeru kustībā iesaistās aktīvi jaunieši, kuri ikdienā piedalās nacionālo parku darbībā, attīstībā un dabas aizsardzībā – brīvprātīgi rūpējas par kārtību teritorijā, piedaloties talkās un palīdzot speciālistiem un vides inspektoriem dažādu pienākumu veikšanā. Jaunie reindžeri dod nozīmīgu ieguldījumu arī aizsargājamās dabas teritorijas apmeklētāju izglītošanā.
 
Vairāk par iniciatīvu "Daru labu dabai", lasi mājaslapā www.darudabai.lv.
 
Avots: Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapa - www.daba.gov.lv

<< Atpakaļ