Engures novads

Kampaņa "Kustinācija" aicina pieteikties pašvaldību sporta aktīvistus10-01-2019

Kampaņa “Kustinācija” uzrunā iedzīvotājus ar dažādām izglītojošām aktivitātēm, piemēram, profesionāla autoru komanda izstrādā metodisko programmu dažādām mērķgrupām, kas būs pieejama ikvienam interesentam, lai mudinātu kustēties pareizi. Tiek organizēta arī Kustinatoru tūre novados, lai iedvesmotu uzņēmumu, biedrību, pašvaldību un citu sabiedrības grupu pārstāvjus kaut dažas minūtes dienā vairāk kustēties, atjaunojot spēkus un dzīvesprieku.

Līdz 14.janvārim (rītam) aicinām pieteikties sporta aktīvistus – brīvprātīgos, kuri vēlas kļūt par Kustību vēstnešiem savā pašvaldībā. Pretendentiem nepieciešama atbilstoša izglītība/kvalifikācija – veselības sporta speciālists, sertificēts fizioterapeits, sporta treneris ar vismaz C kategorijas sertifikātu vai sporta skolotājs. Kustību vēstneši tiks apmācīti un apmācību procesā apgūs vairākus fizisko aktivitāšu veidus, kas paredzēti dažāda vecuma, interešu un fiziskās sagatavotības līmeņa cilvēkiem. Pēc apmācībām brīvprātīgie saņems oficiālu atļauju pārstāvēt “Kustības vēstnešu” kustību, kuras ietvaros vēstneši piekrīt organizēt bezmaksas grupu nodarbības sporta laukumos, stadionos vai parkos savā pašvaldībā, popularizējot sportisku aktivitāšu nepieciešamību veselīgas sabiedrības veidošanā.
 
Apmācības notiks vienu dienu Rīgā un to vadīs kampaņas “KUSTI-NĀCIJA” metodikas izstrādātāji – treneris Viktors Lācis, fizioterapeits Mareks Osovskis un sporta ārste Sandra Rozenštoka.
 
Apmācības notiks 2019. gada janvārī vai februārī un par to detalizētāka informācija tiks paziņota.
 
Savu pieteikumu sūtat uz e-pastu dome@enguresnovads.lv , ar norādi PIETEIKUMS KUSTINĀCIJAI.
 
Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/KustiNacija/ 
 
ESF projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)  
 

<< Atpakaļ