Engures novads

KustiNācija Engurē16-05-2019

26. maijā pl. 11.00 kopā ar kustiNĀCIJAS vēstnesi Rimu Mortuļevu Engures kultūras namā. Kustība vairo prieku, uzlabo pašsajūtu un stiprina veselību.

Kampaņa “Kustinācija” uzrunā iedzīvotājus ar dažādām izglītojošām aktivitātēm, piemēram, profesionāla autoru komanda izstrādā metodisko programmu dažādām mērķgrupām, kas būs pieejama ikvienam interesentam, lai mudinātu kustēties pareizi. Tiek organizēta arī Kustinatoru tūre novados, lai iedvesmotu uzņēmumu, biedrību, pašvaldību un citu sabiedrības grupu pārstāvjus kaut dažas minūtes dienā vairāk kustēties, atjaunojot spēkus un dzīvesprieku.
 
ESF projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)  
 

<< Atpakaļ