Engures novads

Lapmežciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija24-07-2019

Lapmežciema pagasta pārvalde un PSIA „Krants” ir noslēgusi līgumu ar SIA „Gate L” par Lapmežciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, par kopējo summu 336103,78 EUR bez PVN (iepirkuma identifikācijas nr. LPP 2019/2).

Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz gada beigām. Darbi tiks veikti saskaņā ar SIA „Hydrotech” izstrādāto tehnisko projektu, kas ietver vairāku jaunu tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu, lai kardināli uzlabotu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un ietekmi uz apkārtējo vidi. Tiks uzstādīta kombinētā priekšattīrīšanas iekārta, lai atdalītu mehāniskos piemaisījumus un smiltis.
 
Papildus seko tauku atdalītājs un ar sūkņiem notekūdeņi tiks pārsūknēti uz galvenajiem cikliskas darbības bioloģiskās attīrīšanas reaktoriem, kuru darbības princips kardināli atšķiras no pašlaik esošajiem nepārtrauktas darbības reaktoriem. Tas ļauj precīzi atdalīt attīrīto ūdeni no saražotajām dūņām, lai tās pēc tam pārsūknētu uz rezervuāriem tālākai apstrādei.
 
Visbeidzot dūņas tiks atūdeņotas īpašā centrifūgā līdz stāvoklim, kad tās var kompostēt un izmantot lauksaimniecībā. Iekārtu jauda palielināsies līdz 180 m3 diennaktī, kas perspektīvā, ar pakalpojumu ļautu nodrošināt jaunu klientu loku Bigauņciemā un Ragaciemā.
 
Lapmežciema pagasta pārvalde
 

<< Atpakaļ