Engures novads

Lapmežciemā, Smārdē un Milzkalnē tiek mainīta zvanīšanas kārtība06-02-2015

Lapmežciema pagasta pārvaldē (pārvaldē un skolā), Smārdē (Domē un skolā) un Milzkalnes bibliotēkā tiek mainīti telefona sumuri - pašvaldība pārriet uz aizvien vairāk mobilajiem tālruņiem, atsakoties no "parastajiem" numuriem. Sk. kontaktālruņus zemāk vai sadaļā "kontakti".

Lapmežciema pagasta pārvalde:
Telefons/fakss – 63163230
Pārvaldes vadītāja – 26177441
Sekretāre – 29348883
Grāmatvedība – 22333665
Būvvalde – 27020073
Sociālais dienests – 29900813
Dzimtsarakstu nodaļa – 29348883
Bāriņtiesa – 22010953
Pašvaldības policija – 27030161
Muzejs – 27000380, 27220869
Bibliotēka – 20043283
Tautas nams – 29458026
Sporta komplekss – 26194034, 29418443
Dienas centrs – 26005955
Lapmežciemu pamatskola:
Direktors – 25553874
Skolotāju istaba – 26005864
1. – 4.kl. skolotāju istaba – 22306884
Virtuve – 22332645
Grāmatvedība – 22333665
Pirmskola (bērnudārzs) – 26808897
 
Smārde (Dome)
27655252 – Domes grāmatvedība
27655251 – Smārdes bibliotēka
27655250 – Lietvedība, jurists
27655248 – Komunālā dienesta grāmatvedība
27655249 – Būvvalde, zemes dienests
 
Smārdes PII
27654667 – Smārdes PII (gr. „Zvirbulēni”)
27654664 – Smārdes PII (gr. „Lācēni”)
Milzkalne
27655245 – Milzkalnes bibliotēka
 
  

<< Atpakaļ