Engures novads

Mūžībā aizgājis Juris Lagzdiņš28-07-2014

Šā gada 23.jūlijā mūžībā aizgājis ilggadējs Engures vidusskolas skolotājs Juris Lagzdiņš. Visu savu darba mūžu, četrdesmit darba gadus, skolotājs veltīja Engures skolai. Atvadīšanās ceremonija notiks 30. jūlijā.

 Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskaita bija daudzu dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
Vēl daudz bij ņemams, dodams.
Mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast.  
(Rainis.)
 
Juris bija Sibīrijas bērns. Viņš piedzima 1951. gada 6.novembrī toreizējā Komi APSR Kozivinskas rajona Krasnij ciemā. Pēc atgriešanās Latvijā skolas gadi paiet Kandavas pusē. Pēc Kandavas internātvidusskolas beigšanas seko studijas Latvijas Valsts universitātē, kur tiek iegūta fizikas matemātikas skolotāja specialitāte. Un tālāk jau darba un dzīves gaitas ved uz Enguri, kur viņš sāk strādāt par fizikas un matemātikas skolotāju astoņgadīgajā skolā un pēc tam vidusskolā.
Pateicoties Jura ieinteresētībai uz jauno tehniku, jau astoņdesmitajos gados skolotāja atestācijas lapā atzīmēts, ka fizikas kabinets ir ļoti labi iekārtots un automatizēts, ka ir viens no labākajiem Tukuma rajonā. Tehnika aizrauj Juri tā, ka viņš aizvien vairāk sāk pievērsties informātikas jomai - sākumā kā laborants, pēc tam kā skolotājs un arī kursu pasniedzējs citiem skolotājiem un skolēnu vecākiem. Juris ieguldījis milzīgu darbu skolu aprīkojot ar datortehniku, iekārtojot abas datorklases. Šo garo darba gadu garumā izaudzināti daudzi jaunie  datorspeciālisti.
No 1996.gada līdz šim laikam Juris pildīja arī direktora vietnieka informātikas jomā pienākumus. 
Juris bija bija sava darba entuziasts, aizrautīgs datoriķis, apzinīgs, izturēts un ļoti mierīgs kolēģis, vārdos paskops, starpbrīžos un pēc stundām bieži nepamanīts, jo garās stundas pavadīja datorklasē.
Atvadīšanās no skolotāja Jura Lagzdiņa notiks trešdien 30.jūlijā plkst.14.00 no Engures kapličas uz vecajiem Engures kapiem.
Skumstot par sava kolēģa priekšlaicīgo aiziešanu, Engures vidusskolas skolotāji, kolēģi.

<< Atpakaļ