Engures novads

Aicinām pieteikt "GADA CILVĒKU" līdz 12. oktobrim!22-09-2020

Aicinām līdz 12. oktobrim - par īpašiem sasniegumiem - izvirzīt iedzīvotājus Engures novada Domes balvai "Gada cilvēks" vairākās nominācijās.

 
 
 
 
 
Konkursa ietvaros piešķir nominācijas:
1. Par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā;
2. Par ieguldījumu pašvaldības uzņēmējdarbības attīstībā;
3. Par ieguldījumu pašvaldības sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā;
4. Par ieguldījumu pašvaldības kultūras dzīves attīstībā un popularizēšanā;
5. Par ieguldījumu pašvaldības sabiedriskajā dzīvē;
6. Par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību;
7. Par ieguldījumu labdarībā;
8. Par varonīgu rīcību sabiedrības labā;
9. Par īpašiem sasniegumiem un novada vārda nešanu pasaulē.
 
Pieteikumu iesniedz tajā pagastā, kuru pieteicamais pretendents pārstāv:
Smārdes pagasta pretendentiem – Engures novada dome, „Pagastmāja”, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129 vai sūtot uz e-pastu: dome@enguresnovads.lv;
Engures pagasta pretendentiem – Engures pagasta pārvalde, Jūras iela 85, Engure, Engures pag., Engures novads, LV – 3113 vai sūtot uz e-pastu: engure@enguresnovads.lv;
Lapmežciema pagasta pretendentiem – Lapmežciema pagasta pārvalde, Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads, LV – 3118 vai sūtot uz e-pastu: lapmezciems@enguresnovads.lv;
 
Pieteikumu varat rakstīt arī brīvā formā, minot pieteiktā cilvēka vārdu, uzvārdu, uz kādu nomināciju cilvēks pieteikts, nelielu pamatojumu, kāpēc tieši šis cilvēks pelnījis apbalvojumu, kā arī savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru. Pieteikumu nosūtiet uz Engures novada domi, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129 vai elektroniski uz e-pastu: dome@enguresnovads.lv.
 
 

<< Atpakaļ