Engures novads

NVA aicina darba devējus piedāvāt darba vietas jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai16-02-2015

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu "Pirmā darba pieredze jaunietim" un aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības vai nodibinājumus -piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību.

 Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un gūst iespēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku. Šogad Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” Tukuma filiālē plānots izveidot 8 darba vietas.
 
Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim" tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, viņi ar NVA finansiālu atbalstu var gadu strādāt pie darba devēja.
 
Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju - 160 eiro (jaunietim ar invaliditāti - 240 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi (jaunietim ar invaliditāti - 200 eiro). Taču darba devējam jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu. Jāuzsver, ka darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, turklāt darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.
 
 
Kāds darba devējam ieguvums?
1. NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim;
2. Darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas;
3. NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu (ja nepieciešams);
4. Vienreizēja dotācija (līdz 50 euro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu (ja nepieciešams);
5. Lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti, NVA segs izdevumus līdz 711 euro.
 
 
Papildus informācija:
- NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3776 vai 
- pie atbildīgā darbinieka koordinējošā eksperta Lienes Veldres, tālr. 63125227, 25685842, e-pasts: liene.veldre@nva.gov.lv
 
 

<< Atpakaļ