Engures novads

NVA arī šogad piedāvā iespēju ārstēties no atkarībām16-02-2015

Bezdarbniekiem, kuriem atrast pastāvīgu darbu traucē atkarības problēmas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad piedāvā iespēju ārstēties no alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu atkarības pēc Minesotas 12 soļu programmas.

Pieteikties ārstēšanai var bezdarbnieki vecumā no 18 gadiem, kuriem ir saņemts narkologa atzinumus par alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu atkarību un kuri vismaz trīs mēnešus ir reģistrēti NVA kā bezdarbnieki vai pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz sešus mēnešus nav strādājuši.
 
Ārstniecība ilgst 28 dienas un bezdarbnieki tajā iesaistās brīvprātīgi. Pasākumu īsteno divas ārstniecības iestādes - SIA „Akrona 12” Rīgā un VSIA Slimnīca „Ģintermuiža” Jelgavā, kas nodrošina bezdarbniekiem atkarības slimību ārstēšanu saskaņā ar Minesotas 12 soļu programmu. Tās galvenais uzdevums - uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti, iemācīt viņam saprast, ka, lai pārvarētu atkarības radītās negatīvās sekas, vispirms jāmainās pašam.
 
 
Kā pieteikties dalībai?
1. Jādodas uz savu NVA filiāli (Tukuma filiāle atrodas Pils ielā 11, Tukumā) un jāpaziņo par vēlmi piedalīties pasākumā.
2. Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.
3. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
4. Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot pasi, narkologa atzinumu un individuālo darba meklēšanas plānu.
 
 
Papildus informācija:
- NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=445&txt=3887&from=0 vai 
- pie atbildīgā darbinieka nodarbinātības organizatora Ineses Reisas, tālr. 63125227, e-pasts: inese.reisa@nva.gov.lv
 
 

<< Atpakaļ