Engures novads

Palīdzība ārkārtas situācijas laikā27-03-2020

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, kura ir izveidojusies saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību un to, ka skolās notiek attālinātais mācību process, sniedzam atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās un kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu Engures novadā, bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas, bērnu ēdināšanai. Tāpat sniedzam atbalstu maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm un cilvēkiem, kuri šajā laikā ir palikuši bez darba attiecībām.

Ja vēlaties pieteikties palīdzībai, lūgums aizpildīt iesnieguma veidlapu, nosūtot to pa e-pastu: 
 - dome@enguresnovads.lv  
 - vai nogādājot to Engures novada domē, Smārdē, Lapmežciemā, Engurē vai pasta kastītē pie ieejas durvīm.
 
Sīkāka informācija pie Engures novada domes Sociālā dienesta darbiniekiem: 
Smārdes pagasts
Sociālā darbiniece Inese Jaunkļaviņa
tālr. 63192020, 29165232 
Sociālā dienesta vadītājas vietniece Cilda Rozenvalde 
Tālr. 22810310 
Engures pagasts
Sociālā  darbiniece Valda Kolma
tālr. 26640102 
Sociālā darbiniece Maiga Garoza
tālr.: 24207285
Lapmežciema pagasts
Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne
Tālr. 27052262
Sekretāre – lietvede Sandra Krūmiņa
Tālr. 29900813 
 

<< Atpakaļ