Engures novads

Pansionāts "Rauda" izsolē pārdod auto - atkārtota izsole 9. decembrī21-11-2016

Engures novada domes pansionāts „Rauda” rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - automašīnu JAGUAR S-TYPE, valsts reģ. Nr. JB 5786, izlaiduma gads 12.2001., nosacītā cena EUR 1600,00 (t.sk. PVN), nodrošinājums EUR 160,00, izsoles solis – EUR 100,00. Par automašīnas apskates laiku un vietu var vienoties iepriekš sazinoties pa tālruni mob. 29365021 (direktora p.i. Dace Randoha).

Engures novada domes pansionāts „Rauda” rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - automašīnu JAGUAR S-TYPE, valsts reģ. Nr. JB 5786, izlaiduma gads 12.2001., nosacītā cena EUR 1600,00 (t.sk. PVN), nodrošinājums EUR 160,00, izsoles solis – EUR 100,00. Par automašīnas apskates laiku un vietu var vienoties iepriekš sazinoties pa tālruni mob. 29365021 (direktora p.i. Dace Randoha).
Lai pieteiktos izsolei dalībniekam jāaizpilda pieteikums, (izsoles noteikumu pielikums Nr.1) Pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums EUR 160,00 apmērā Engures novada domes pansionāta „Rauda” kontā:
Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: Engures novada domes pansionāts „Rauda”
Reģ.Nr.90000032113
Saņēmēja iestāde: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV 59 UNLA 0032 0171 30601
 
Izsole notiks 2016.gada 9.decembrī  plkst.14.15, Engures novada domes pansionātā „Rauda”, Rauda, Smārdes pag., Engures novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pansionātā „Rauda” pie sekretāres vai Engures novada domes interneta mājaslapā www.enguresnovads.lv. Informācija pa tālr. 63124038. Pieteikumus pieņems Engures novada domes pansionātā „Rauda”, Raudā, Smārdes pag., Engures novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, līdz 2016.gada 9. decembrim plkst.14.00.
 
Izsoles noteikumi ŠEIT.
 
 

<< Atpakaļ