Engures novads

Pansionāts "Rauda" pārdod auto24-01-2017

Engures novada domes pansionāts „Rauda” par brīvu cenu pārdod kustamo mantu - automašīnu JAGUAR S-TYPE, valsts reģ. Nr. JB 5786, izlaiduma gads 12.2001., nosacītā cena EUR 882, 08 (t.sk. PVN).

Pieteikums par automašīnas pirkšanu iesniedzams Engures novada pansionātā „Rauda” piecu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Papildus informācija pa tālruni mob. 29365021 (direktore Dace Randoha).
 
Visas izmaksas, kas saistītas ar automašīnas pārreģistrāciju uz pircēja vārda sedz pircējs no saviem līdzekļiem.
 

<< Atpakaļ