Engures novads

Par 2015. gada Engures novada Domes budžeta izlietojumu18-02-2015

Engures novada domes budžets 2015. gada sākumā bija 11,2 miljoni eiro. Publikācijā apkopota informācija par budžeta līdzekļiem veicamajiem darbiem pēc ģeogrāfiskā principa – Smārdes, Lapmežciema un Engures pagasts – un katrā pagastā pēc lokāli aktuālajiem novirzieniem, kādos finansējums nepieciešams.

Līdzīgi kā vairums pašvaldībās, arī Engures novada pašvaldības lielākā daļa budžeta līdzekļi ir nepieciešami ceļu, pašvaldības ēku un skolu infrastruktūras uzturēšanai, kultūras pieminekļu saglabāšanai, kā arī darbinieku atalgojumam.   
 
SMĀRDES PAGASTĀ 
PLĀNOTIE DARBI:
„Pagastmājas” labiekārtošanai:
Remontam: pagraba, bāriņtiesas un citām telpām – 6000 EUR.
Mēbelēm: deputāta galda , koridora vitrīnu skapim piemiņas zīmēm, vadības kabineta un apmeklētāju krēslu iegādei – 3000 EUR.
Datortehnikai:  kopētāja, monitora un jauna portatīvā datora iegādei – 1500 EUR.
Skolu un muižu labiekārtošana:
Milzkalnes skolai tehniskais projekts: 12 000 EUR;
Smārdes skolas laukums pie sporta zāles: 18 500 EUR;
Stāvlaukums pie “Vējadārza” 42 300 EUR;
Jumta rekonstrukcija Kūdra-1:  18 000 EUR;
Autobusa pieturu (Smārde, Milzkalne) remonts: 2 600 EUR;
Info stendi 5X600: 3000 EUR;
Ziedoņu ielas projektēšana, izbūve: 20 000 EUR;
Raudā ielu apgaismojuma izbūve: 8 500 EUR;
Muižas kompleksa remontdarbiem:  300 000 EUR.
 
LAPMEŽCIEMA PAGASTĀ 
PLĀNOTIE DARBI
Plānotie darbi Lapmežciema pagasta pārvaldē:
Tehnisko projektu izstrāde Purva un Birzes ielu rekonstrukcijai Bigauņciemā: 7 600 EUR;
Ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu uzstādīšana ūdenstornī: 14 500 EUR;
Stadiona rekonstrukcija: 400 000 EUR;
Uzsākt Siliņupes gultnes tīrīšanu un grāvja izveidi Bigauņciemā: 60 000 EUR;
Lapmežciema 500  gadu jubilejas pasākums: 3 250 EUR;
Jauni Bārtas tautas tērpi deju kolektīvam Brīze: 5 000 EUR;
Jumta siltināšana Tautas namā: 9 000 EUR;
Grants seguma atjaunošana uz ielām un ceļiem (no ceļu fonda līdzekļiem): 37 400 EUR;
Plānotie darbi Lapmežciema pamatskolā
Seguma uzklāšana zem rotaļu konstrukcijām skolā un bērnudārzā: 12 000 EUR;
Pamatskolas virtuves remonts: 15 000 EUR;
Klašu remontdarbiem: 9 000 EUR;
Apgaismojuma izbūve skolas pagalmā, pagalma labiekārtošana: 7 700 EUR.
 
ENGURES PAGASTĀ 
PLĀNOTIE DARBI
Pārvalde un kultūras nams ēkas remonts Jūras ielā 85: 18 000 EUR;
Vides aizsardzībā, plānots pludmaļu labiekārtošanā ieguldīt: 4 000 EUR, izbūvēt tualetes, pārģērbšanās kabīnes, papildus plānots piesaistīt 3 personas pludmaļu tīrīšanai vasaras periodā;
Ūdensapgāde – kanalizācija, plānots projektēšanas darbi Engures ciemata atlikušajā daļā, kurā nav ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī jaunu atttīrīšanas iekārtu projektēšana plānots 15 000 EUR, ūdensvada ievilkšana sociālā dienesta ēkā;
Ielu apgaismojumam,  izbūvei plānots: 16 000 EUR;
Sportam, kopā subsīdojās biedrībām plānots: 26 000  EUR (t.sk. asfalbetona klājums hokeja laukumā), paredzēts izbūvēt ūdens urbums stadionam un hokeja laukumam: 3000 EUR;
Saieta nams, plānots pāriet uz gāzes apkuri: 12 000 EUR;
Sociālā dienesta ēka(vecā slimnīca), plānots ierīkot centralizētu apkures sistēmu ar malku: 14 000 EUR;
Engures vidusskola – remonta darbiem plānots 58 000 EUR, t.sk. virtuves remonts, koridoru remonts);
Bērnudārzs – remonta darbiem plānots 11 000 EUR;
Ciemata labiekārtošana – plānots ierīkot soliņus gar Jūras un  Skolas ielu arī uz soc.dienestu: 5 000 EUR.

Engures novada Dome 

<< Atpakaļ