Engures novads

Par dzelzceļa stacijas pieturas „Milzkalne” saglabāšanu09-01-2020

25. septembrī Valsts SIA „Autotransporta direkcija” izsūtīja dokumentu Rīgas plānošanas reģionam un Zemgales plānošanas reģionam par darba uzsākšanu pie „Indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna 2018.-2022. gadam.” Dokumentā minēts, ka nepieciešams izskatīt, kuras pieturvietas netiks iekļautas kustību sarakstos, īpaši izvērtējot pieturas ar niecīgu pasažieru apgrozījumu – rezultātā – vai nu iekļaut projektā ar paaugstinātajiem peroniem, vai demontēt neizmantojamo infrastruktūru. Autotransporta direkcija aicināja plānošanas reģionus ar pašvaldībām izvērtēt pieturu lietderību un papildu autobusu nepieciešamību.

Engures novada dome informēja Valsts SIA „Autotransporta direkciju” un  AS „Pasažiera vilciens”, ka ir nepieciešams saglabāt staciju un reisus.
 
 Padomes protokolā minēts, ka J.Lagzdons informē par AS “Pasažieru vilciens” veikto iekāpjošo un izkāpjošo pasažieru skaitīšanu pieturā “Milzkalne”. Pasažieru skaitīšanas dati būtībā sakrīt ar iepriekš sniegto informāciju par vidējo pasažieru skaitu pieturā 2018. gadā - vidēji 71 pasažieris dienā, apskates periodā oktobrī – 72 pasažieri dienā, vidēji reisā – 2,6 pasažieri.
Sabiedriskā transporta padome izskatīja jautājumu “Par dzelzceļa pieturu elektrovilcienu zonā perspektīvo izmantošanu”, kurā dzelzceļa stacija „Milzkalne” tika izslēgta no saglabājamo staciju saraksta. 
 
Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa  piedalījās divās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs. 4. oktobra sēdes pārrunas vainagojās ar to, ka tika apturēta dzelzceļa stacijas „Milzkalne” likvidācija un 1. novembra sēdē tika panākts, ka stacija tiek saglabāta un ieplānota pārbūvei zemās grīdas vilcieniem.
Lai uzlabotu pasažieru plūsmu, Engures novada dome ar AS „Latvijas Dzelzceļš” turpina risināt  jautājumu par zemes nodošanu pašvaldībai, lai būtu iespēja izveidot auto stāvlaukumu pie „Milzkalnes” stacijas.
 
AS „Pasažieru Vilciens” publiskajā telpā izlika paziņojumu, ka no 8. decembra tiks ierobežotas vairāku vilcienu pieturēšanas stacijā „Milzkalne”. Engures novada pašvaldība veda pārrunas ar Autotransporta direkciju un AS „Pasažieru Vilciens” par samazināto vilciena apstāšanās biežumu. AS „Pasažieru Vilciens” solīja izskatīt šo jautājumu pēc iespējas īsākā laikā.
 
Milzkalnes iedzīvotāja Gunta Kupča vāca parakstus par stacijas „Milzkalne” vilciena pieturēšanas saglabāšanu, lai aktuālajās darba stundās vilciens šeit apstātos arī turpmāk. Apkopoto parakstu saraksts tika nosūtīts uz Satiksmes Ministriju. 
 
Laika posmā no 8. decembra līdz 22. decembrim vilciens darbojās pēc izmainītā saraksta, tādējādi sarežģījot vietējo iedzīvotāju ikdienas gaitas, kā arī netika ieviesta autobusa alternatīva Milzkalne - Tukums.
 
Minētās problēmas aktualizēšanai un uzmanības pievēršanai tika pieaicināta Zemgales Reģionālā TV, radiostacijas un laikraksti. Engures novada pašvaldība izsaka paldies aktīvajiem iedzīvotājiem, medijiem par aktīvu iesaisti problēmas risināšanā.
 
Pārrunu rezultātā panākts, ka no  23. decembra pieturā "Milzkalne" darba dienās atkal pieturēs vilciens Nr. 6510 Milzkalne (pl.7.30)-Rīga (pl.8.28) un vilciens Nr.6517 Rīga (pl.17.55)-Milzkalne (pl.18.52), bet reiss Nr.6521 Rīga (pl.20.31)-Milzkalne (pl.21.42) pieturēs katru dienu.  Līdz ar to turpmāk Milzkalnē katru dienu apstāsies 20 vilcieni – 10 virzienā uz Rīgu un 10 virzienā no Rīgas uz Tukumu. Pašreiz risinās arī pārrunas arī par pārējiem reisiem.
 

<< Atpakaļ