Engures novads

Par Engures novada pašvaldības aptaujas rezultātiem09-01-2020

Engures novada dome 2019. gada 17. oktobrī pieņēma lēmumu rīkot Engures novada iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju un novadā strādājošo personu viedokli par iespējamo Engures novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.

Aptauja norisinājās no 2019. gada 1. novembra līdz 30. novembrim, kuras laikā iedzīvotāji un novadam piederīgie varēja izteikt viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas projektu, kurā paredzēts Engures novadu apvienot ar citu administratīvo teritoriju – Tukuma novadu. Aptaujā tika aicinātas piedalīties personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu un ir deklarējušas savu dzīvesvietu Engures novada administratīvajā teritorijā vai personas, kuru darba vieta vai nekustamais īpašums atrodas Engures novada administratīvajā teritorijā. Aptaujā varēja piedalīties klātienē – 11 aptaujas organizēšanas vietās vai elektroniski Engures novada mājaslapā internetā. 

Apkopojot aptaujas rezultātus, konstatēts, ka aptaujā kopā (elektroniski un klātienē) piedalījās 1014 respondentu, no kuru iesniegtajām aptaujas anketām 50 tika atzītas par nederīgām. Par nederīgām tika atzītas anketas, kuras dublējās, tika nekorekti aizpildītas, interneta aptaujā no vienas IP adreses dažu minūšu laikā tika iesniegti maldīgi un apšaubāmi personu vārdi. Engures novada dome saņēma e-pastu no DELFI žurnālista Sanda Kārkliņa par veikto eksperimentu, kura laikā viņš piedalījās aptaujā vairākas reizes, arī šīs atbildes tika atzītas par nederīgām.

 No derīgajām aptaujas anketām – 964 – lielākā daļa anketu bija iesniegtas klātienē – aptaujas organizēšanas vietā – 642 respondenti, savukārt internetā ar savu viedokli bija dalījušies 322 respondenti. Klātienes balsošanā lielākā aktivitāte bijusi Smārdes pagastā 48, 91%, Lapmežciema pagastā – 30,66% un Engures pagastā – 20,43%. Visvairāk apmeklētā vieta klātienes balsošanā bija Smārdes bibliotēka – 152 balsis, Milzkalnes bibliotēka – 102 balsis un Lapmežciema doktorāts – 86 balsis.

Uz aptaujā uzdoto jautājumu "Vai Jūs esat par Engures novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?" 90,04% respondentu (868 resp.) atbildēja ar „JĀ”, bet 9,96% (96 resp.) ar „NĒ”. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem (uz 2017. gadu) balsstiesīgo skaits bija 5983, attiecīgi secināms, ka novada rīkotajā aptaujā piedalījās 16,1% balsstiesīgo, bet, ņemot vērā aktīvo iedzīvotāju īpatsvaru 2017. gada vēlēšanās, Engures novada aptaujā piedalījās 37% aktīvo vēlētāju (uz 2017. gadu aktīvo vēlētāju skaits bija 2605).

Engures novada dome bija cerējusi uz lielāku iedzīvotāju atsaucību, bet izsaka pateicību ikvienam kurš piedalījās viedokļa paušanā. Klātienes balsošanā iedzīvotāji savās anketās varēja izteikt arī savu komentāru, daļa no viedokļiem bija, ka Lapmežciema pagasts būtu jāpievieno  Jūrmalai, citi viedokļi pauda bažas, ka administratīvi teritoriālā reforma izbojās to, kas pēdējos gados izveidots, Engures novadu attīstot un veidojot pēc iepriekšējās novadu reformas.

Engures novada dome 12. decembrī pl. 16.00 rīkoja ārkārtas sēdi, kurā diskutēja un izskatīja jautājumu par administratīvi teritoriālo reformu. 12. decembra ārkārtas sēdē Engures novada Dome nolēma:

1.Atzīt likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” paredzēto jaunas administratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru – «35.Tukuma novads (Tukums) un ietilpstošās teritoriālās vienības – 35.1. Cēres pagasts; 35.2. Degoles pagasts; 35.3. Džūkstes pagasts; 35.4. Engures pagasts; 35.5. Irlavas pagasts; 35.6. Jaunpils pagasts; 35.7. Jaunsātu pagasts; 35.8. Kandavas pagasts; 35.9. Kandavas pilsēta; 35.10. Lapmežciema pagasts; 35.11. Lestenes pagasts; 35.12. Matkules pagasts; 35.13. Pūres pagasts; 35.14. Sēmes pagasts; 35.15. Slampes pagasts; 35.16. Smārdes pagasts; 35.17. Tukuma pilsēta; 35.18. Tumes pagasts; 35.19. Vānes pagasts; 35.20. Viesatu pagasts; 35.21. Zantes pagasts; 35.22. Zemītes pagasts; 35.23. Zentenes pagasts» izveidošanu par nepamatotu, nepilnīgi izstrādātu un Engures novada pašvaldības iedzīvotāju interesēm neatbilstošu.

 

2.Neatbalstīt VARAM izstrādāto pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas modeli. 

 

<< Atpakaļ