Engures novads

Par izmaiņām AS „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņas 2.posmā21-03-2013

Šī gada 1.martā starp AS „Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” tika parakstīta „Vienošanās par grozījumiem 2011.gada 14.oktobrī noslēgtajā dāvinājuma (ziedojuma) līgumā Nr.010000/11-769”. Jaunā vienošanās skaidro, kas ir arī citas mazaizsargātas ģimenes ar bērniem, kurām var izsniegt Dāvinājuma kartes, un tās ir:

-    Maznodrošinātas ģimenes ar bērniem (ienākumu līmenis vienam ģimenes loceklim pēdējo trīs mēnešu laikā līdz Ls 135,00 Engures novada domes 2009.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.57. „Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”1.11.punkts);
-    Ģimenes, kurās bērni slimo ar celiakiju;
-    Ģimenes ar jaundzimušajiem(bērni, kas dzimuši  sākot no 2013.gada 1.janvāra);
-    Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;
-    nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem bērnu audzina viens;
-    ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.

Pēc 2013.gada 1.aprīļa atkārtoti karti varēs saņemt daudzbērnu ģimenes (t.i. daudzbērnu ģimenes, kas jau ir saņēmušas vienu Dāvanu karti, varēs saņemt otru karti).
Tā kā dāvanu karšu izdales beigu termiņš ir 31.12.2013.lūdzam visas tās ģimenes, kuras sevi atpazina kādā no augšminēto ģimeņu grupām, ar dokumentiem, kas apstiprina piederību kādai no grupām un „Latvenergo” karti  griezties Sociālajā dienestā, klientu pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās laikā no 8.00 līdz 17.00., Dāvanu kartes saņemšanai.

SD vadītāja L.Vīka
63192221

<< Atpakaļ