Engures novads

Par SIA „Tukums Airport” paredzētās darbības „Tukuma lidostas darbības paplašināšana” akceptēšanu18-02-2015

Engures novada Dome savā 2015. gada 17.februāra sēdē nolēma akceptēt SIA „Tukums Airport” (reģ. Nr.50003733321) paredzētās darbības „Tukuma lidostas (tagad „Jurmala airport”) darbības paplašināšana” 2.Alternatīvu, saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma Nr.6. 12.12.2014. nosacījumiem (prot.Nr.2 p.2.).

 Ar lēmumu var iepazīties ŠEIT. /.docx fails/

<< Atpakaļ