Engures novads

Pārcelts NĪN apmaksas termiņš25-03-2020

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju pašvaldībām ir tiesības pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu. Saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli", NĪN maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī vai kā lēmusi pašvaldība saistībā ar Saeimā pieņemto likumprojektu "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" paredzēto tiesību pašvaldībām 2020.gadā noteikt citus NĪN samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros.

Engures no vada Dome 2020. gada 19.marta sēdē nolēma pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu par 2020. gadu līdz 2020. gada 15. novembrim. Laika periodā no 01.04.2020. līdz 01.06.2020. neveikt nokavējuma naudas aprēķinu par komunālajiem pakalpojumiem.
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju no 16. marta:
Engures novada domes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņems iepriekš saskaņojot pa telefonu vai e-pastu: pirmdienās no 13.00 līdz 17.00 un trešdienās no 8.00 līdz 12.00.
Engures pagasta pārvalde klātienē pieņem klientus: pirmdienās no 13.00 līdz 17.00 un trešdienās no 8.00 – 12.00 tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Lapmežciema pagasta pārvaldes darbinieki un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņems iepriekš saskaņojot pa telefonu vai e-pastu: pirmdienās no 13.00 līdz 17.00 un trešdienās no 8.00 līdz 12.00.
 
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā "www.epakalpojumi.lv" un "www.latvija.lv". 
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. 
Portālos "www.epakalpojumi.lv" un "www.latvija.lv" pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā "www.epakalpojumi.lv" iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. 
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
 

<< Atpakaļ