Engures novads

Pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē neapbūvētus zemes gabalus Milzkalnē23-03-2016

Engures novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus – neapbūvētus zemes gabalus Engures novadā, Smārdes pagastā, Milzkalnē.

 
 
Adrese
Platība
ha
Sākumcena
EUR
Solis
EUR
Nodrošin-ājums
EUR
Dalības maksa EUR
Reģistrēšanās līdz
Izsole
Kalna iela 1
Kad.nr.  9082 004 0436
0.1234
4000
100
400
15
22.04.2016.
plkst.14.00
26.04.2016.
plkst.13.00
Kalna iela 3
Kad.nr.  9082 004 0441
0.1425
4000
100
400
15
22.04.2016.
Plkst.14.00
26.04.2016. plkst.14.00
Kalna iela 5
Kad.nr.  9082 004 0443
0.1363
4000
100
400
15
22.04.2016.
Plkst.14.00
26.04.2016.
plkst.15.00
Kalna iela 7
Kad.nr.  9082 004 0445
0.1352
4000
100
400
15
29.04.2016.
Plkst.14.00
02.05.2016.
plkst.13.00
Pļavas iela 2
Kad.nr.  9082 004 0439
0.1234
4000
100
400
15
29.04.2016.
Plkst.14.00
02.05.2016.
plkst.14.00
Pļavas iela 4
Kad.nr.  9082 004 0442
0.1322
4000
100
400
15
29.04.2016.
Plkst.14.00
02.05.2016.
plkst.15.00
Pļavas iela 6
Kad.nr.  9082 004 0444
0.1494
4000
100
400
15
05.05.2016.
Plkst.14.00
09.05.2016.
plkst.13.00
Pļavas iela 8
Kad.nr.  9082 004 0438
0.1304
4000
100
400
15
05.05.2016.
Plkst.14.00
09.05.2016.
plkst.14.00
Šlokenbeka 29B
Kad.nr.  9082 004 0435
0.1255
4000
100
400
15
05.05.2016.
Plkst.14.00
09.05.2016.
plkst.15.00
 
 
Izsolei jāpiesakās un tā notiks Engures novada domē, Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Engures novada domes kontā (AS "SEB banka", konts Nr. LV40UNLA0032011130911) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu pilnā apmērā eiro jāizdara izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Engures novada domē un mājaslapā
www.enguresnovads.lv; sadaļā izsoles. Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt, iepriekš vienojoties ar Engures novada domes izpilddirektoru Imantu Valeru,
tālr. 29272665.
 
 
 
 

<< Atpakaļ