Engures novads

Pašvaldības policija atgādina: Sargi sevi un citus atrodoties uz ceļa!26-10-2018

Aizvadītajā mēnesī laika posmā no 20.09. līdz 20.10. Engures novada pašvaldības policija apkalpojusi vairākus izsaukumus, tostarp sadarbībā ar Valsts vides dienestu ir veikusi trīs reidus, kuru laikā izņemts bezsaimnieka tīkls un konstatēti divi zvejniecības noteikumu pārkāpumi.

Valsts policijai nodoti divi lietiskie materiāli par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī sastādīti divi administratīvo pārkāpumu protokoli par īpašuma nekopšanu. Konkrētāk, viens protokols izrakstīts par sadzīves atkritumu dedzināšanu, bet otrs protokols par sadzīves atkritumu novietošanu šķirošanas novietnē, tos nešķirojot.
 
Engures novada pašvaldības policija atgādina, ka pārvietoties kāpu zonā ar transportlīdzekli ārpus ceļa ir stingri aizliegts.
 
Policija aicina ikvienu pievērst īpašu uzmanību tam, ka rudens periodā, ātri iestājoties tumšajam diennakts laikam, pārvietojoties pa neapgaismotu ceļu, ir nepieciešami apģērbā atstarojošie elementi vai gaismu atstarojoša veste, kas ļaus autovadītājam laicīgi pamanīt jūs, samazināt ātrumu un ieturēt lielāku distanci, pabraucot garām.
 
Jau iepriekšējā avīzes numurā rakstījām par to, cik svarīgi ir parūpēties par savu drošību uz ceļa diennakts tumšajā laikā. Vecāki, lūdzu, atgādiniet arī saviem bērniem un tuviniekiem par drošības pasākumu ievērošanu, lai mazinātu nelaimes gadījumu skaitu un pasargātu savu un apkārtējo veselību vai pat dzīvību! 
 

<< Atpakaļ