Engures novads

Iedzīvotājiem kļūst digitāli pieejami Engures kapsētu dati14-06-2018

Ņemot vērā kapsētu vecumu, līdz šim gan Engures novada pašvaldība, gan iedzīvotāji saskārās ar problēmu, ka pieejamā apbedījumu informācija nebija vienkopus saglabājusies un par vecākajām kapavietām tā iztrūka vai bija nepilnīga. Vecie kapsētu plāni nebija precīzi, un iedzīvotāji, kuri meklēja savus piederīgos, bieži vien tos nevarēja atrast. Arī kapsētu grāmatās informācijas meklēšana bija laikietilpīga un varēja būt neprecīza cilvēciskā kļūdas faktora dēļ.

Lai sakārtotu kapu uzskaiti un padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, pašvaldība īstenoja projektu „Engures novada kapsētu digitalizācija” par 14 novada kapsētu (Bērzciema kapi, Engures jaunie kapi, Engures vecie kapi, Ķesterciema kapi, Plieņciema kapi, Apšuciema kapi, Klapkalnciema kapi, Ragaciema kapi, Antiņciema kapi,  Šlokenbekas kapsēta, Kārniņu kapi, Mārtiņu kapsēta, Lielā ciema kapsēta, Cērkstes kapsēta)  inventarizāciju un informācijas ievietošanu publiski pieejamā sistēmā mājas lapā www.cemety.lv .
 
Apjomīgo darbu veica uzņēmums SIA „Cemety”, kas kapsētās veica topogrāfisko uzmērīšanu un izveidoja kartes, kā arī reģistrēja katru kapu kopu ar foto fiksāciju, norādot apbedījuma informāciju. Tagad ir vienkopus pieejama plaša, ērta un publiska datubāze, kas ļauj iedzīvotājiem no jebkuras vietas pasaulē pie sava darba galda ar datoru un internetu uzzināt par brīvo apbedījuma vietu esamību, par kapsētu plānojumu, pakalpojumu pieejamību, kā arī meklēt savu piederīgo ciltskoku vai apzināt vēsturiski nozīmīgas personības.
 
Jāatzīmē arī otrs projekta nozīmīgs aspekts - kultūrvēstures mantojuma saglabāšana, jo tagad ir iespēja apzināt arī vēsturiski nozīmīgu personību atdusas vietas novada kapsētās un informāciju ar nozīmīgākajiem faktiem pievienot publiskajā datubāzē. Kapsētu digitalizācija ir veids kā saglabāt nākamajām paaudzēm ne tikai informāciju par apbedījumiem, bet arī šīs ziņas kā unikālu vēsturisko mantojumu mūsdienīgā formātā. 

Pie kapsētām tuvākajā laikā tiks uzstādīts stends ar kapu izvietojuma plānu, kā arī jau šobrīd informācija ar kapsētu plānu, brīvajām un aizņemtajām vietām, apbedīto vārdiem un katras kapu kopas foto ir pieejama interneta vietnē www.cemety.lv.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un informēt par savu senču, piederīgo vai zināmu cilvēku atdusas vietām, par ko informācijas sistēmas pašreizējā versijā ziņas vēl nav iekļautas. To var izdarīt interneta vietnē www.cemety.lv elektroniskā veidā, nosūtot ziņu, ko saņems kapsētu pārvaldnieks vai arī informēt novada pagastu pārvaldes. 
Projekts tika atbalstīts un līdzfinansēts no  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma“ aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Kopējās izmaksas ar PVN ir EUR 20 394.55, no tām ELFLA līdzfinansējums ir 18 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2 394.55 EUR.  
 

<< Atpakaļ