Engures novads

PAZIŅOJUMS!05-02-2015

Pamatojoties uz 13.01.2015. MK noteikumiem Nr. 18. „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 69.punktu paziņojam, ka SIA „Tukums Airport” (reģ. nr. 50003733321) 2015.gada 4.februārī ir iesniegusi Engures novada Domē iesniegumu ar lūgumu, pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantu, akceptēt paredzēto darbību „Tukuma lidostas (tagad „Jurmala Airport” darbības paplašināšana” otro alternatīvu atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja atzinumam Nr.6. (12.12.2014.) par ietekmes uz vidi ziņojumu lidostas „Jurmala Airport” (Tukuma lidosta) darbības paplašināšanu, kas ietver esošās un jaunās infrastruktūras izmantošanu, bez pašreizējā lidojumu skaita palielinājuma.

 
Paredzētā darbības vieta: zemes vienības „Lidosta Jūrmala” (bij. „Lidosta Tukums”), (9082 008 0173), „Klurgas” (9082 008 0286) (bij. „Lidlauks Tukums” (9082 008 0112) un „Lidlauks” (bij. „Lidlauks Tukums”) (apzīmējums kadastrā 9082 008 0280) Smārdes pagastā, Engures novadā.
Ar ietekmes uz vidi Ziņojumu un Atzinumu var iepazīties SIA „Tukums Airport” (juridiskā adrese: Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002) atbildīgā persona Jānis Bokums; tālr. +371 27800650 un Engures novada Domes būvvaldē, (adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts Engures novads) tālr. 63192110.
 
 
PAZIŅOJUMS!
 
Pamatojoties uz 13.01.2015. MK noteikumiem Nr. 18. „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 69.punktu paziņojam, ka VAS „Latvijas dzelzceļš” (reģ. Nr.40003032065) 2015.gada 23.janvārī ir iesniegusi Engures novada Domē iesniegumu ar lūgumu, pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.pantu, akceptēt paredzēto darbību „Esošo publisko un stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija” ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pabeigšanu un Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) pozitīvo atzinumu par ietekmes uz vidi 2A.Alternatīvu atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja atzinumam Nr.7. (30.12.2014.) par ietekmes uz vidi ziņojumu, kur Birojs ir atzinis, ka vienīgais Paredzētās Darbības alternatīvais risinājums, par kuru ir iespējams izdot Novērtējuma likuma V nodaļā paredzēto lēmumu, ir Paredzētās darbības 2A.Aleternatīva.
Paredzētā darbības vieta: dzelzceļš posmos Rīga- Tukums II un Jelgava -Tukums II Smārdes pagastā, Engures novadā.
Ar ietekmes uz vidi Ziņojumu un Atzinumu var iepazīties VAS „Latvijas dzelzceļš” un Engures novada Domes būvvaldē, (adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts Engures novads) tālr. 63192110.
 
 

<< Atpakaļ