Engures novads

Paziņojums komerciālās un pašpatēriņa zvejas zvejniekiem25-08-2020

Engures novada dome aicina Engures un Lapmežciema pagasta pārvaldēs iesniegt zvejas rīku pieprasījuma iesniegumus 2021.gadam:

- Komerciālajai zvejai no 1. septembra – 1. oktobrim,
- Pašpatēriņa zvejai no 1.septembra – 15. oktobrim.
 
Engures pagasta pārvalde
63161234
Lapmežciema pagasta pārvalde
63163230

<< Atpakaļ