Engures novads

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai04-01-2018

Būvniecības ieceres veids, adrese: dzīvojamās mājas pārbūve par viesu apartamentu māju ”Lapmežciema Strautiņos”, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, LV-3118. Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu, var iepazīties darba dienās Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās otrā stāva vestibilā, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, kontakttālrunis 29535846.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 18.01.2018. plkst.16.00. Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās. Atsauksmes var iesniegt no 05.01.2018. līdz 22.01.2018. Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā.
Būvniecības ierosinātājs: Vera Plokšta un Inta Ābola.
Būvniecības ieceres izstrādātājs: Artis Gedrovics.
 
 

<< Atpakaļ