Engures novads

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai19-03-2018

Būvniecības ieceres veids, adrese: Viesu apartamentu mājas jaunbūve ”Lapmežciema Strautiņi”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.

Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu, var iepazīties darba dienās Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās otrā stāva vestibilā pretī būvvaldes telpām Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā. Atbildīgais par publiskās apspriešanas norisi būvvaldes vadītāja vietnieks Roberts Kozlovskis; tālrunis 29535846.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 05.04.2018. plkst.17.00. Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās.
Iepazīties ar būvniecības ieceri un iesniegt atsauksmes var no 19.03.2018. līdz 16.04.2018. Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā , LV-3118.
Būvniecības ierosinātāji: Vera Plokšta un Inta Ābola.
Būvniecības ieceres izstrādātājs: arhitekts Artis Gedrovics; tālrunis 29228183
 
 
 

<< Atpakaļ