Engures novads

Paziņojums par būvvaldes lēmumu19-03-2018

Pamatojoties uz Veras Plokštas un Intas Ābolas Būvniecības iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā un būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai nepieciešamo planšeti viesu apartamentu mājas būvniecībai sliktā tehniskā stāvoklī esošās dzīvojamās mājas vietā īpašumā „Lapmežciema Strautiņi”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts Engures novads, Engures novada domes būvvalde 2018.gada 14.martā pieņēma lēmumu (Prot. Nr. 10 p.1.) par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 19.marta līdz 16.aprīlim ar prezentācijas pasākumu 2018.gada 5.aprīlī pl. 17.00. Par pasākuma norises atbildīgo nozīmēts būvvaldes vadītāja vietnieks Roberts Kozlovskis.

 
 
 

<< Atpakaļ