Engures novads

Paziņojums par būvvaldes lēmumu20-09-2018

Pamatojoties uz Jāņa Ernestsona iesniegto Apliecinājuma karti ēkas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu un būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai nepieciešamo grafisko materiālu esošās dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas lietošanas veida maiņai uz atpūtas mājām īpašumā „Torņi”, Bigauņciems, Lapmežciema pagasts Engures novads, Engures novada domes būvvalde 2018. gada 03. septembrī pieņēma lēmumu (Prot. Nr. 31 p.1.) par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 03.septembra līdz 30. septembrim ar prezentācijas pasākumu 2018. gada 27. septembrī pl. 17.00. Par pasākuma norises atbildīgo nozīmēts būvvaldes vadītāja vietnieks Roberts Kozlovskis.

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai:
 
Būvniecības ieceres veids, adrese: Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas vienkāršota atjaunošana par atpūtas mājām “Torņos”, Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118.
Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tajā skaitā vizuālo risinājumu, var iepazīties darba dienās Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldes telpās otrā stāva vestibilā pretī būvvaldes telpām Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā. Atbildīgais par publiskās apspriešanas norisi  būvvaldes vadītāja vietnieks  Roberts Kozlovskis;  tālrunis 29535846.
Būvniecības ierosinātāji: Jānis Ernestsons.
Būvniecības ieceres izstrādātājs:  arhitekts Jānis Stūris.
 

<< Atpakaļ