Engures novads

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem „Milzkalne” un "Šlokenbeka 10A"24-03-2015

Engures novada dome 17.03.2015. ir pieņēmusi lēmumu„Par detālplānojuma zemesgabaliem „Milzkalne”, apzīmējums kadastrā Nr.9082 004 0195 un „Šlokenbeka 10A”, apzīmējums kadastrā Nr.9082 004 0405, Milzkalne, Smārdes pagastā, Engures novadā 1.redakcijas apstiprināšanu” (17.03.2015. sēdes protokola izraksts Nr.3, p.34).

Ir pieņemts lēmums par izstrādātās detālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām.
 
Publiskā apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas: no 2015. gada 23.marta līdz 20. aprīlim.
Ar izstrādāto detālplānojuma redakciju var iepazīties Engures novada Domē  un Milzkalnes bibliotēkā darba laikā.
 
Publiskās apspriešanas sanāksme paredzēta  2015.gada 30. martā pl. 19.00 Milzkalnē  Šlokenbekas muižas Mazajā velvju zālē.
Apmeklētāju pieņemšana  Engures novada Domes būvvaldē pirmdienās no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00.
Rakstiskus priekšlikumu var iesniegt līdz 20.aprīlim Engures novada Domē  katru darba dienu no 8.00 līdz 17.00  vai pa pastu.
Adrese: Jaunā iela 9., Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV3129, vai elektroniski: dome@enguresnovads.lv vai būvvalde@enguresnovads.lv.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Arhitektūra un vide”, Reģ.Nr. LV43603016278, adrese: Lāču iela 42-1, Jelgava.  

<< Atpakaļ