Engures novads

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem "Milzkalne" un "Šlokenbeka 10A" apstiprināšanu04-06-2015

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem "Milzkalne" un "Šlokenbeka 10A", Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads, apstiprināšanu.

Ar Engures novada domes 2015. gada 19. maija lēmumu "Par detālplānojuma zemesgabaliem "Milzkalne" (apzīmējums kadastrā Nr. 9082 004 0195), "Šlokenbeka 10A" (apzīmējums kadastrā Nr. 9082 004 0405), Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads, apstiprināšanu" (prot. Nr. 5 32. p.) ir apstiprināts detālplānojums zemesgabaliem "Milzkalne" un "Šlokenbeka 10A", Milzkalnē, Smārdes pagastā, Engures novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Engures novada būvvaldē.
 
 

<< Atpakaļ