Engures novads

PAZIŅOJUMS par Engures novada vēlēšanu komisiju locekļa kandidātu pieteikšanas termiņu23-07-2015

Engures novada Dome aicina izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus darbam Engures novada vēlēšanu komisijā - līdz šā gada 30.jūlijam.

Pamatojoties uz  Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.pantu, tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:
1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
3. Engures novada vēlēšanu komisijas loceklim.
 
Likuma 6.pants nosaka, ka par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Engures novada Domes deputāts;
4. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
 
Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto paraugu (pievienots)  un iesniedzams Engures novada Domē Jaunā ielā 9, Smārdē, Smārdes pagastā, Engures novadā. 
 
Pieteikumā norādāmas ziņas par komisijas locekļa kandidātu, t.sk.:
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.
 
Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka viņš piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas  instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijām, lēmumiem un rīkojumiem, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
 
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Informācija pa tālruņiem 63192243. 
 
 
 

<< Atpakaļ