Engures novads

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu18-02-2015

Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 9.februārī ir pieņēmis lēmumu Nr. 36 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - lidlauka darbības paplašināšanai lidostā „JURMALA AIRPORT”, Engures novada, Smārdes pagstā, kas sastāv no zemes gabaliem ar kadastra Nr. 90820080173, Nr. 90820080280 un Nr. 90820080286.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Tukums Airport” (Reģ. Nr. 50003733321,
adrese: Lestenes iela 5, Rīga, LV-1002).
 
Paredzētās darbības ietvaros tiek plānots veikt regulārus pasažieru, pasta un kravu
pārvadājumus dienas, vakara un nakts stundās vienmērīgi visa gada garumā.
Paredzētās darbības intensitāte plānota no 2800 līdz 5000 pacelšanās un tikpat
nosēšanās epizodēm gadā, izmantojot civilās aviācijas gaisa kuģus. Paredzēto darbību
plānots veikt izmantojot jau esošo lidlauka infrastruktūru. Ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras laikā ir plānots izvērtēt gan vispārējās aviācijas mazo gaisa
kuģu, gan komercaviācijas gaisa kuģu skaita proporciju ietekmi uz vidi kā arī vērtēt
lidojuma skaita, intensitātes, virzienu, pacelšanās stāvumu u.c. trokšņu mazināšanas
procedūru (tehnoloģiju) alternatīvas.
 
Saistībā ar to, ka paredzētās darbības alternatīva ar līdzīgu lidojumu intensitāti jau
vienreiz ir tikusi vērtēta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā, kā arī balstoties uz
Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 9.februāra lēmumu Nr.36 un Engures
novada domes 2015.gada 13.februāra vēstuli Nr. 3-12/109 paredzētās darbības
sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ietvaros nav plānots organizēt sākotnējās
sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.
 
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Engures novada
domē (adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures nov., LV-3129) un
Tukuma novada domē (adrese: Tukums, Talsu iela 4, LV-3101) to darba laikā, kā arī
lidostas interneta mājas lapā - http://www.jurmalaairport.com/lv/galvena/zinas.
 
Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var
iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045,
tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) 20 dienu
laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.
 

<< Atpakaļ