Engures novads

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu!05-08-2021

UZMANĪBU!!! Maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli veikt Tukuma novada pašvaldības kontos. Lūgums norādīt zemes un ēkas konta numurus un pagasta nosaukumu, kurā atrodas īpašums.

 
Tukuma novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000050975
Talsu iela 4, Tukums, LV-3101
 
Konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:
- Swedbank AS, konta Nr. LV17 HABA 0001 4020 4073 1,
- SEB banka AS, konta Nr. LV36 UNLA 0050 0052 1880 3,
- Citadele AS, konta Nr.LV58 PARX 0001 3960 6000 3
 
 

<< Atpakaļ