Engures novads

Paziņojums par projektu „Kurzemes loks”26-01-2017

2017.gada 16.janvārī Engures novada Domes būvvaldē AS „Augstsprieguma tīkls” iesniedza Būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā „Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils-Tume-Rīga (Imanta), pastiprinot ar 330 kV līniju. 110/330 kV līnija posmā no nozarojuma uz a/st Tukums līdz nozarojumam uz a/st Ķemeri. Engures novads”.

Tā, kā projekta risinājumi skar vairāk kā 100 īpašumus un jau iepriekš bija iedzīvotāju pretenzijas pret paredzēto elektropārvades līnijas trases novietojumu, Būvvalde 2017.gada 18.janvāra sēdē pieņēma lēmumu atlikt jautājuma par būvatļaujas izsniegšanu izskatīšanu līdz 2017. gada 15. februāra sēdei, lai dotu iespēju projektā iesaistīto īpašumu īpašniekiem iepazīties ar projekta risinājumiem un izteikt savu viedokli par to.
 
Ja īpašnieku pārstāv pilnvarotā persona vai mirušā īpašnieka mantinieki, Būvvaldē jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara vai mantojuma apliecība.
 
Iesniegumus ar ierosinājumiem vai pretenzijām par projektu pieņemsim līdz 2017.gada 10.februārim.
 
Ar iesniegto būvprojektu minimālā sastāvā var iepazīties Engures novada Domes ēkā Būvvaldes telpās 3.stāvā 16.kabinetā. līdz 2017.gada 8.februārim
Būvvaldes pieņemšanas laiks: pirmdienās no pl 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00. un 2017.gada 7. un 8. februārī no pl 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
 
 

<< Atpakaļ